1
Produkty

SmartPro Compact Odkurzacz automatyczny/robot

Nasadka TriActive XL, Wąska konstrukcja (6 cm), System z 4 kołami, Inteligentna aplikacja FC8778/01

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę podłączyć routera do odkurzacza Philips SmartPro

W przypadku korzystania z routera Allied Telesis AT-WR2304n mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia z robotem Philips SmartPro, kiedy nie ma Cię w domu lub kiedy nie masz połączenia z lokalną siecią Wi-Fi. Tutaj dowiesz się, jak rozwiązać ten problem

Ustawienia routera nie są odpowiednio skonfigurowane pod kątem połączenia z odkurzaczem automatycznym

Zmiana ustawień routera Allied Telesis zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami poniżej może rozwiązać ten problem:

  1. Otwórz panel konfiguracji sieci routera.
    Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Allied Telesis AT=WR2304n, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do panelu konfiguracji sieci.

  2. Z poziomu ekranu konfiguracji sieci otwórz menu ustawień zaawansowanych.

  3. Na karcie ALG sprawdź, czy obsługa protokołu IPSEC jest włączona.

  4. Na karcie UPnP sprawdź, czy obsługa UPnP jest włączona.

Po wprowadzeniu tych ustawień użytkownik powinien mieć możliwość nawiązania połączenia z odkurzaczem SmartPro podczas pobytu poza domem lub w przypadku braku połączenia z lokalną siecią Wi-Fi.
Wprowadzenie tych zmian nie ma wypływu na korzystanie z odkurzacza automatycznego (w przypadku połączenia smartfona z lokalną siecią Wi-Fi).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC8778/01 , FC8832/01 .

Nie tego szukasz?