1. Bardzo szeroka nasadka sprząta dwa razy większy obszar podłogi za jednym przejazdem.
Bardzo szeroka nasadka obejmuje dwa razy większy obszar podłogi za jednym przejazdem.
Bardzo szeroka nasadka obejmuje dwa razy większy obszar podłogi za jednym przejazdem.