Better Me, Better World

Dziękujemy za wybranie celu

Wybranie szczytnego celu godnego naszego wsparcia w 2019 roku pomoże nam określić sposób działania w tym kierunku. Weźmiemy pod uwagę Twój głos, aby sprecyzować cele i sposób ich wsparcia w 2019 roku.