Better Me, Better World

Fundacja Philips i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

 

Aleppo, schronisko Mahalej. Marianne Gasser, szefowa delegacji MKCK w Syrii, i Georgios Comninos, szef poddelegacji MKCK w Aleppo, odwiedzają schronisko. Rozmawiają z przesiedlonymi ludźmi. Fotograf: Sana Tarabishi

Współpraca przy tworzeniu globalnych innowacji

 

Fundacja Philips i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, wraz z holenderskim Czerwonym Krzyżem, dążą do zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej bezbronnym osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji i żyją w miejscach pełnych przemocy. Współpracujemy z odpowiednimi podmiotami przy inicjatywach sięgających od wspólnego tworzenia innowacji po poprawianie warunków medycznych w różnych społecznościach, a także zapewnianie natychmiastowego wsparcia dla działań medycznych związanych z klęskami żywiołowymi.

Philips Foundation logo
ICRC logo
Misja humanitarna Czerwonego Krzyża, mały chłopiec

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

 

Nasza misja

MKCK jest bezstronną, neutralną i niezależną organizacją, której jedyną humanitarną misją jest ochrona życia i godności ofiar konfliktów zbrojnych oraz innych sytuacji związanych z przemocą, a także udzielanie im pomocy.

MKCK stara się także zapobiegać ludzkiemu cierpieniu poprzez promowanie i wzmacnianie humanitarnego prawa i uniwersalnych zasad humanitarnych.

Z działalności założonego w 1863 r. MKCK wywodzą się konwencje genewskie oraz Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Organizacja prowadzi i koordynuje działania międzynarodowe prowadzone przez Ruch na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi oraz innymi wydarzeniami związanymi z przemocą.

Położna zajmująca się ciężarną kobietą — Czerwony Krzyż

Fundacja Philips

 

Nasza misja

Celem Fundacji Philips jest zmniejszenie nierówności w sferze zdrowia poprzez wprowadzanie znaczących innowacji. Wykorzystuje doświadczenie, specjalistyczną wiedzę i innowacyjne umiejętności firmy Royal Philips w projektach opartych na współpracy z organizacjami humanitarnymi i działaczami społecznymi na całym świecie, aby projektować, adaptować i wdrażać rozwiązań zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.