Asystentka położnej przyjmuje ciężarną kobietę w ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej, obsługiwanym przez MKCK, w Waat w Sudanie Południowym, 10.09.2016 r. (Fot. Aliona Synienko, MKCK)

Zapewnianie podstawowej opieki zdrowotnej 75 tys. ciężarnych w Afryce

 

W krajach dotkniętych konfliktem kobiety w ciąży są narażone na niebezpieczne sytuacje mogące zagrażać ich życiu oraz życiu ich dzieci. Ponad połowa przypadków śmierci matek i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można byłoby zapobiec, ma miejsce w niestabilnych warunkach panującego konfliktu zbrojnego, przesiedleń i klęsk żywiołowych. Nasza współpraca z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża będzie wspierać działania prowadzone w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Afryce, gdzie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy MKCK zamierza dotrzeć do 75 tys. ciężarnych poprzez 95 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej MKCK w 8 krajach.

Fundacja Philips
MKCK
Personel Czerwonego Krzyża z dzieckiem
Osoba współpracująca z MKCK nawiązuje kontakt ze społecznością lokalną podczas warsztatów poświęconych problemom zdrowotnym matek, Maiwut, wioska Meth w Sudanie Południowym, 4.05.2016 r. (Fot: Albert Gonzalez Farran, MKCK)

„Innowacja nie musi być związana z zaawansowaną technologią, by mieć znaczący wpływ na życie ludzi”.

 

Sean Carney, dyrektor działu projektowego firmy Philips

Osoba współpracująca z MKCK nawiązuje kontakt ze społecznością lokalną podczas warsztatów poświęconych problemom zdrowotnym matek, Maiwut, wioska Meth w Sudanie Południowym, 4.05.2016 r. (Fot: Albert Gonzalez Farran, MKCK)