MKCK przekazuje żywność 2,5 tys. rodzin w wiosce Kolofata w północnym Kamerunie, 23.02.2017 r. To pierwsza pomoc humanitarna, która dotarła do tych rodzin od początku trwania konfliktu w rejonie jeziora Czad. (Fot. Mouhamadou Biron Seck, MKCK)

Żywienie 4400 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

 

Wspieramy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w działaniach mających przeciwdziałać trwającemu kryzysowi żywnościowemu w Nigerii oraz sąsiadujących z nią Czadzie, Kamerunie i Nigrze. W tym regionie wiele osób cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Są zmuszone do opuszczania swoich domów, aby uniknąć walk pomiędzy siłami rządowymi a grupami zbrojnymi. Nasza darowizna pozwala wyżywić przez miesiąc 4400 rodzin będących w trudnej sytuacji.

Fundacja Philips
MKCK
Personel Czerwonego Krzyża udzielający pomocy podczas kryzysu żywnościowego
Kobiety stoją w kolejce podczas akcji przekazywania żywności wdowom, zorganizowanej przez MKCK w Maiduguri w Nigerii, 1.09.2015 r. (Fot. Jesus Andres Serrano Redondo, MKCK)

„Około 2,6 miliona osób musiało opuścić swoje domy, a ponad 6 milionów codziennie zmaga się z głodem i niedożywieniem”

 

Peter Maurer, przewodniczący MKCK

Kobiety stoją w kolejce podczas akcji przekazywania żywności wdowom, zorganizowanej przez MKCK w Maiduguri w Nigerii, 1.09.2015 r. (Fot. Jesus Andres Serrano Redondo, MKCK)