Better Me, Better World

MKCK przekazuje żywność 2,5 tys. rodzin w wiosce Kolofata w północnym Kamerunie, 23.02.2017 r. To pierwsza pomoc humanitarna, która dotarła do tych rodzin od początku trwania konfliktu w rejonie jeziora Czad. (Fot. Mouhamadou Biron Seck, MKCK)

Żywienie 4400 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

 

Wspieramy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w działaniach mających przeciwdziałać trwającemu kryzysowi żywnościowemu w Nigerii oraz sąsiadujących z nią Czadzie, Kamerunie i Nigrze. W tym regionie wiele osób cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Są zmuszone do opuszczania swoich domów, aby uniknąć walk pomiędzy siłami rządowymi a grupami zbrojnymi. Nasza darowizna pozwala wyżywić przez miesiąc 4400 rodzin będących w trudnej sytuacji.

Opowiedz nam o sprawach, które są dla Ciebie ważne

Fundacja Philips
MKCK
Personel Czerwonego Krzyża udzielający pomocy podczas kryzysu żywnościowego
Kobiety stoją w kolejce podczas akcji przekazywania żywności wdowom, zorganizowanej przez MKCK w Maiduguri w Nigerii, 1.09.2015 r. (Fot. Jesus Andres Serrano Redondo, MKCK)

„Około 2,6 miliona osób musiało opuścić swoje domy, a ponad 6 milionów codziennie zmaga się z głodem i niedożywieniem”

 

Peter Maurer, przewodniczący MKCK

Kobiety stoją w kolejce podczas akcji przekazywania żywności wdowom, zorganizowanej przez MKCK w Maiduguri w Nigerii, 1.09.2015 r. (Fot. Jesus Andres Serrano Redondo, MKCK)
Philips foundation logo

Opowiedz nam o sprawach, które są dla Ciebie ważne

 

Za pośrednictwem Fundacji Philips zmieniamy codzienne życie ludzi na całym świecie. Jednak to dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie zrobić najwięcej, dlatego prosimy — opowiedz nam o sprawach, które są dla Ciebie najważniejsze. Na podstawie oddanych głosów firma Philips określi swój sposób działania dla wsparcia szczytnych celów w 2019 roku.

Wybierz cel na 2019 rok:

Aby pomóc nam w określeniu szczytnych celów, które będziemy wspierać w 2019 roku, dołącz do inicjatywy Better Me, Better World firmy Philips i wyraź zgodę na otrzymywanie od nas informacji promocyjnych.
*
*
*
*
Philips ceni i szanuje prywatność swoich klientów. Więcej informacji można uzyskać w części Oświadczenie o prywatności.