Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach promocji jest Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 222), Al. Jerozolimskie 195 B. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji. Informacja o: zasadach przeprowadzenia promocji, sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach promocji oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – opisana została w Regulaminie Promocji.