PL
EN
Zasady poufności

Oświadczenie firmy Philips o prywatności

Data wejścia w życie niniejszego Oświadczenia o prywatności

Marca 24, 2017

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych klientów, które są gromadzone lub wykorzystywane przez firmę Koninklijke Philips N.V. lub jej filie/spółki zależne (Philips). Philips docenia zainteresowanie okazane naszej firmie, produktom i usługom poprzez odwiedzanie naszych stron internetowych, witryny www.philips.com lub powiązanych kanałów komunikacyjnych, m.in. stron w serwisach społecznościowych oraz/lub kanałów i blogów (zwanych łącznie „stronami firmy Philips”). Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych przez firmę Philips w trakcie interakcji z klientami, np. kiedy odwiedzają oni nasze witryny, korzystają z produktów lub usług firmy Philips, kupują produkty lub usługi firmy Philips, subskrybują biuletyny, kontaktują się z obsługą klienta lub wchodzą w interakcje z firmą Philips w charakterze klientów biznesowych, dostawców, partnerów biznesowych itp.

Obejmuje to m.in. wszystkie przechowywane w Internecie i poza nim zbiory wszelkiego rodzaju danych osobowych. Niektóre ze zbiorów przechowywanych przez strony firmy Philips wykorzystują rodzaje danych, których dotyczą specjalne wymagania (np. dane medyczne), w przypadku których może być konieczne inne oświadczenie o prywatności. Ilekroć wystąpi taka sytuacja, firma Philips wyraźnie zaznaczy, że dane oświadczenie o prywatności różni się od niniejszego oświadczenia ogólnego.


W celu stworzenia globalnego podejścia do ochrony prywatności i umożliwienia wewnętrznego przekazywania danych między oddziałami firmy, firma Philips przyjęła Obowiązujące zasady firmowe nazywane Zasadami prywatności firmy Philips. Więcej informacji na temat Zasad prywatności firmy Philips można znaleźć na naszej stronie internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).

Dlaczego prosimy Cię o udostępnienie danych osobowych

Prosimy Cię o udostępnianie danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

 

 • Kupowanie produktów i usług firmy Philips przez Internet.
 • Aktywacja lub rejestracja określonych produktów i usług bądź poprawa funkcjonalności.
 • Otrzymywanie informacji na temat produktów i usług firmy Philips.
 • Uczestnictwo w społecznościach internetowych firmy Philips, w tym korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych.
 • Przechowywanie Twoich preferencji na potrzeby przyszłych relacji i komunikacji z firmą Philips.
 • Pomoc w rozwijaniu naszych produktów i usług oraz tworzeniu kampanii dostosowanych do Twoich potrzeb, optymalizowanie usług świadczonych naszym klientom oraz ciągłe rozwijanie naszych stron internetowych.
 • Pomoc w doskonaleniu naszych produktów i usług, przekazywanie przez naszą firmę informacji na temat nowych produktów i usług lub korzystanie z Twojej pomocy w ich testowaniu.
 • Rozwiązywanie problemów klientów i/lub problemów związanych z produktów i usługami.
 • Otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez firmę Philips, kliknij tutaj.

 

W przypadku nawiązywania interakcji z firmą Philips w imieniu klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego prosimy o podanie nam danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

 

 • Zarządzanie relacjami z klientami.
 • Ułatwienie dostępu do informacji.
 • Usprawnienie komunikacji.
 • Analiza i zrozumienie interakcji z klientami.
 • Wprowadzenie programów bezpieczeństwa.
 • Pomoc firmie Philips w uczestnictwie w programach certyfikacyjnych
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania lub obsługa zgłoszeń dotyczących produktów i usług, a także informowanie o ich statusie.
 • Udostępnienie ankiety dotyczącej satysfakcji po udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

Zazwyczaj przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, o których Cię poinformowaliśmy. W przypadku innych, ściśle powiązanych, celów zastosowane zostaną dodatkowe środki ochrony danych (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo).

 

Rodzaje danych osobowych, jakie możemy gromadzić

Podczas interakcji z firmą Philips, między innymi w przypadku dokonywania rejestracji na stronie My Philips, dokonywania zakupu produktu firmy Philips lub korzystania ze stron firmy Philips (np. „polubienia” naszego profilu w serwisie Facebook), możemy poprosić Cię o przekazanie nam określonych informacji, takich jak:

 

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • profil w serwisie społecznościowym,
 • płeć,
 • wiek,
 • informacje na temat zakupionych produktów i usług,
 • informacje na temat sposobu korzystania ze stron firmy Philips oraz czynności wykonywanych w ich obrębie,
 • woje zainteresowania,
 • inne informacje związane z Twoją aktywnością w sieci.

 

Ponadto, w zależności od ustawień wybranych w różnych serwisach społecznościowych oraz na stronach firmy Philips, firmie Philips mogą być udostępniane także określone dane dotyczące działań podejmowanych Internecie i w obrębie profilów w serwisach społecznościowych (np. zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcie, zamieszczone komentarze itp.).

 

Możemy również gromadzić dane osobowe przy użyciu plików cookie lub innych podobnych technik. Do tych danych należą między innymi:

 

 • Twój adres IP,
 • Twój identyfikator cookie,
 • używana przez Ciebie przeglądarka internetowa,
 • Twoja lokalizacja,
 • podstrony odwiedzane przez Ciebie na naszych stronach internetowych,
 • wyświetlone lub kliknięte reklamy,
 • itp.

 

Podczas interakcji z firmą Philips w imieniu klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego możemy gromadzić:

 

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres e-mail
 • Twój numer telefonu
 • Twoje zdjęcie
 • Twój adres IP
 • Twój adres służbowy
 • Nazwę i adres firmy, dla której pracujesz
 • (dane osobowe, które mogą wejść w zakres relacji biznesowych, np. Twoje zainteresowania, wiek)

Różne sposoby, których używamy do gromadzenia danych osobowych

Swoje dane osobowe możesz udostępniać firmie Philips na różne sposoby, między innymi:

 

 • Rejestrując się jako użytkownik strony My Philips.
 • Rejestrując zakup lub usługę.
 • Komunikując się z firmą Philips w sprawach związanych z produktami lub usługami (informacje te mogą zawierać treści przesyłanych pytań lub wniosków).
 • Kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta firmy Philips za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.
 • Zamawiając produkt lub usługę.
 • Uczestnicząc w promocjach, grach lub konkursach.
 • Udzielając się w serwisach społecznościowych w związku z promocjami firmy Philips (np. klikając przycisk „lubię to” lub „udostępnij”).
 • Wyrażając chęć otrzymywania wiadomości na telefon komórkowy/urządzenie mobilne.
 • Zamawiając subskrypcję biuletynu informacyjnego firmy Philips.
 • Wysyłając nam wypełnioną kartę zwrotną załączoną do produktu firmy Philips.
 • Biorąc dobrowolny udział w testach produktów lub ankietach.
 • Logując się z użyciem profilów w serwisach społecznościowych (np. korzystając z danych konta w serwisie Facebook lub LinkedIn w celu utworzenia konta lub zalogowania się na stronie).
 • Korzystając z łączących się z Internetem produktów/usług i/lub aplikacji firmy Philips (możemy wówczas poprosić Cię o dobrowolne udostępnienie nam określonych danych, na przykład dotyczących sposobu korzystania lub lokalizacji).
 • Za pośrednictwem plików cookie zapisywanych w komputerze lub w urządzeniu mobilnym podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych.
 • Przez monitorowanie mediów społecznościowych — firma Philips może przeglądać zasoby Internetu w poszukiwaniu przydatnych i publicznie dostępnych treści, które mogą być następnie wykorzystywane w celu doskonalenia jej produktów i usług, rozwiązywania problemów klientów i opracowywania treści marketingowych skierowanych do określonych grup odbiorców.

 

Podczas interakcji z firmą Philips jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy:

 

 • Rejestrując zakupione produkty
 • Świadcząc usługi firmie Philips
 • Komunikując się z firmą Philips
 • Rozwijając relacje partnerskie
 • Odwiedzając obiekty lub systemy firmy Philips
 • Uczestnicząc w targach, wydarzeniach i promocjach
 • Biorąc dobrowolny udział w testach produktów lub ankietach
 • Nagrywanie rozmów: firma Philips może nagrywać rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych w celu uzyskania poprawy jakości i zgodności z przepisami

 

Możemy uzyskać dane osobowe również w przypadku kupna firmy, której jesteś klientem. Jeśli nie życzysz sobie, aby firma Philips wykorzystywała dane osobowe, które nie zostały podane przez Ciebie, wystarczy poinformować nas o tym za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).

Udostępnianie danych osobowych innym stronom

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług, partnerom biznesowym i innym stronom trzecim w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

Firma Philips może np. sprzedawać produkt lub oferować usługę w ramach wspólnej akcji marketingowej z inną firmą (partnerem biznesowym). Umowy z partnerami biznesowymi będą ograniczać cele, do których można wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe. Będą również gwarantować ich adekwatne zabezpieczenie. Będziemy informować o istnieniu takich relacji oraz podawać informacje na temat działalności naszych partnerów przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych w ramach tego typu akcji marketingowych.

 

Ponadto firma Philips może ujawniać Twoje dane innym firmom, np. dostawcom usług IT i usług komunikacyjnych, firmom testującym, partnerom w zakresie zarządzania danymi i innym stronom, które utrzymują z nami relacje niezbędne do świadczenia usług.

 

Jeśli nawiązujesz interakcję z firmą Philips jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, może ona ujawnić Twoje dane osobowe dostępne w raportach i innych materiałach dostarczonych przez Ciebie i/lub Twoją firmę w ramach współpracy z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą.

 

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

 

Firma Philips będzie ujawniać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem o prywatności i/lub w sytuacjach, w których będzie tego wymagać obowiązujące prawo.

 

Firma Philips może sprzedawać jednostki gospodarcze lub ich części innym firmom. Takie przeniesienie własności może obejmować transfer Twoich danych osobowych, bezpośrednio związanych z daną jednostką, do firmy kupującej.

Twoje prawa

Po udostępnieniu nam swoich danych osobowych masz do nich dostęp w uzasadnionym zakresie i możesz je, aktualizować, modyfikować lub, jeśli jest to zgodne z prawem, usuwać. W tym celu należy odwiedzić naszą stronę internetową dotyczącą ochrony prywatności (www.philips.com/privacy), na której można skorzystać ze swoich praw. Na tej stronie można również zadawać inne pytania na temat prywatności lub składać zażalenia.


Ponadto można usunąć lub zmienić ustawienia prywatności konta My Philips poprzez zalogowanie się do swojego konta i przejście do sekcji „Personal Settings” (Ustawienia osobiste).


W kierowanych do Ciebie wiadomościach handlowych będzie również dostępna opcja rezygnacji.

Zachęcamy Cię do uzupełniania i aktualizowania swoich danych osobowych i ustawień.

Twój wybór

Chcemy Cię poznać lepiej, aby móc Cię lepiej obsłużyć. Szanujemy jednak Twój wybór dotyczący sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane z Twojego kraju do spółek firmy Philips prowadzących działalność w innych częściach świata, które to spółki mogą następnie kontaktować się z Tobą w sprawie produktów, usług lub ofert specjalnych, jakie mogą Cię zainteresować. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lokalnego, poprosimy Cię uprzednio o wyrażenie zgody na przesłanie Twoich danych osobowych poza Twój obszar geograficzny.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert ani informacji, możesz poinformować nas o swoim wyborze, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub na karcie zwrotnej bądź wybierając opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

W przypadku, gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa lokalnego poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub o potwierdzenie możliwości takiego przetwarzania. Jeśli na przykład wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, będziemy przesyłać Ci biuletyny wyłącznie w przypadku ich zasubskrybowania przez Ciebie. Podobnie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas zaawansowanych technik profilowania.

Ponieważ firma Philips prowadzi sprzedaż tysięcy produktów i usług w setkach krajów, Twoje dane osobowe mogły nam zostać udostępnione już wcześniej za pośrednictwem kart zwrotnych, naszych centrów telefonicznych lub w inny sposób. Twoja decyzja o nierejestrowaniu się w danym momencie nie będzie miała wpływu na dane osobowe udostępnione już wcześniej firmie Philips. W każdej chwili możesz jednak zrezygnować z otrzymywania informacji skierowanych do określonych grup odbiorców lub zmienić odpowiednie informacje w swoim profilu osobistym w sposób opisany w części „Twoje prawa”.

Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony

W firmie Philips bezpieczeństwo i prywatność traktujemy poważnie, zawsze starając się stawiać dobro użytkowników witryny na pierwszym miejscu. Aby usprawnić korzystanie z naszych stron internetowych, używamy plików cookie.

Witryny internetowe firmy Philips obecnie nie obsługują rozwiązania, które pozwalałoby na odpowiadanie na żądanie „nie śledź” wysyłane przez przeglądarkę. Można jednak odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie w menu przeglądarki internetowej. Można wybrać opcję akceptowania wszystkich plików cookie lub tylko wybranych. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie naszej witryny w swojej przeglądarce, może się okazać, że niektóre sekcje witryny przestaną działać. Na przykład możesz mieć trudności z zalogowaniem się do witryny lub z zakupem produktów w Internecie.


Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie w używanej przez Ciebie przeglądarce możesz uzyskać, korzystając z poniższej listy:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Na stronach firmy Philips są również używane pliki cookie Flash. Pliki te można usunąć za pomocą aplikacji Flash Player. W zależności od wersji aktualnie używanej przeglądarki Internet Explorer (lub innej) i wersji programu do obsługi multimediów, możesz mieć dostęp do ustawień plików cookie Flash z poziomu przeglądarki. Plikami cookie Flash można zarządzać, odwiedzając witrynę internetową firmy Adobe. Pamiętaj, że ograniczenie funkcjonalności plików cookie Flash może mieć wpływ na dostępność niektórych opcji.

Serwisy społecznościowe

Podczas korzystania z różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram czy LinkedIn, zapoznaj się z oferowanymi przez te serwisy narzędziami umożliwiającymi wybranie sposobu udostępniania Twoich danych osobowych w profilach utworzonych w tych serwisach.

 

Firma Philips jest związana praktykami lub zasadami tych stron trzecich w zakresie zachowania prywatności, jak również własnymi zasadami korzystania z serwisów społecznościowych oraz niniejszym oświadczeniem prywatności. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi oświadczeniami o prywatności, regulaminami i powiązanymi informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych w środowiskach serwisów społecznościowych.

 

Ponadto, w zależności od ustawień wybranych w różnych serwisach społecznościowych (i/lub w połączeniu z ustawieniami na stronach firmy Philips), firmie Philips mogą być udostępniane także określone dane osobowe dotyczące działań podejmowanych w Internecie i w obrębie profilów w serwisach społecznościowych, na przykład zamieszczone/udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.).

Łączenie z innymi stronami internetowymi

Podczas przeglądania stron internetowych firmy Philips możesz natknąć się na łącza do innych witryn, umieszczone tam w celu zapewnienia wygody i dostępu do informacji. Witryny te mogą funkcjonować niezależne od firmy Philips, mogą publikować własne oświadczenia o prywatności i stosować inne zasady w tym zakresie. Usilnie sugerujemy uważne zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez te witryny, ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość stron internetowych, które nie należą do firmy Philips i nie są przez nią zarządzane, ani też za sposób korzystania z tych stron i ich praktyki dotyczące prywatności.

Cloud

Firma Philips może przechowywać Twoje dane osobowe w chmurze. Oznacza to, że dane te mogą być przetwarzane w imieniu firmy Philips przez dostawcę usług przetwarzania w chmurze oraz mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Firma Philips wykorzystuje organizacyjne i umowne środki mające na celu zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych oraz nakładanie podobnych (w żadnym wypadku mniej rygorystycznych) wymogów na naszych dostawców usług przetwarzania w chmurze, w tym wymogu przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie w wyżej wymienionych celach.

W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę powierzonych nam danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem. Odpowiedzialność tę traktujemy wyjątkowo poważnie. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz procedur organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Na przykład stosujemy kontrolę dostępu, wykorzystujemy zapory i bezpieczne serwery oraz szyfrujemy niektóre dane, takie jak informacje finansowe i inne informacje szczególnie poufnej natury.

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż strony internetowe firmy Philips nie są na ogół adresowane do dzieci poniżej 16. roku życia, naszą zasadą jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa, gdy wymaga ono zgody rodzica lub opiekuna na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji dotyczących dzieci.

 

Firma Philips zdecydowanie zaleca, aby rodzice brali czynny udział w nadzorowaniu sposobu korzystania z Internetu przez swoje dzieci. Jeśli uważasz, że nasza firma pozyskała dane osobowe od osób poniżej 16. roku życia, prosimy Cię o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).


Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Usługi świadczone przez firmę Philips są nieustannie rozwijane, a forma lub sposób ich świadczenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności w dowolnej chwili. Wszelkie istotne zmiany zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych.

Stosowne zawiadomienia będą publikowane w sposób widoczny na stronie zawierającej oświadczenie o prywatności, tak aby poinformować Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszym oświadczeniu. Daty ostatnich aktualizacji będą umieszczane u góry oświadczenia. Zachęcamy Cię do częstego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z aktualną wersją oświadczenia.

Nowe oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego opublikowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na podporządkowanie się takiemu oświadczeniu, możesz zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania ze stron firmy Philips. Dalsze korzystanie z naszych usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za udzielenie zgody na podporządkowanie się postanowieniom zaktualizowanego oświadczenia o prywatności.

Jak się z nami skontaktować

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).