Bezdech Senny

Dla kierowców

Zbiór informacji przydatnych dla kierowców

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

Nieleczony bezdech senny zwiększa ryzyko wypadku samochodowego nawet 7-krotnie.

Jesteś kierowcą?

Nie ryzykuj – zbadaj się i zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze.

Bezdech senny a dzienne funkcjonowanie

Jedną z konsekwencji bezdechu obturacyjnego jest obniżenie jakości snu.  Pomimo zachowania higieny snu i przesypiania nawet kilkunastu godzin, ilość niezbędnego do pełnej regeneracji i wypoczynku snu głębokiego jest niewystarczająca. Spowodowane jest to ciągłym pobudzeniem naszego mózgu wywołanym przez częste przerwy w oddychaniu (bezdechy i spłycenia).
Senność w czasie prowadzenia samochodu jest niezwykle niebezpieczna. Badania dowodzą, że brak snu może działać na Twój organizm podobnie jak spożyty alkohol. Osłabienie funkcji poznawczych wywołane 24-godzinnym brakiem snu jest porównywalne z tym, które występuje przy poziomie alkoholu we krwi równym 1 promilowi.1,2

Ryzyko wypadków drogowych

Osoba z bezdechem może w czasie kierowania pojazdem zapadać w tzw. mikrodrzemki, nie będąc nawet świadomą snu. Czy zdarzyło Ci się nie pamiętać odcinka drogi lub nagle zjechać na przeciwległy pas? Obturacyjny bezdech senny zwiększa ryzyko wypadków od 2 do 7-krotnie, przy czym przeważająca ich liczba to poważne kolizje i zderzenia czołowe, kończące się uszkodzeniem ciała lub zgonem. 3,4,5,6
Badania wskazują, że rozpoczęcie leczenia bezdechu za pomocą terapii CPAP już po pierwszych dwóch dniach przyczynia się do poprawy koncentracji i samopoczucia, redukując ryzyko zaśnięcia za kierownicą i tym samym ograniczając zagrożenie spowodowania wypadku. 6,7

Wytyczne prawne

Państwa Unii Europejskiej dostrzegły wagę problemu i uznały, że każdy kierowca powinien zostać przebadany pod kątem bezdechu sennego.8

 

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, każda osoba kierująca pojazdem powinna zostać przebadana pod kątem bezdechu sennego i w przypadku jego wykrycia natychmiast rozpocząć leczenie.8,9

 

16 maja 2018r. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy we współpracy z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc (PTChP), Polskim Towarzystwem Badań nad Snem (PTBS) oraz Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi opublikowało szczegółowy schemat wskazujący, jak należy postępować w przypadku podejrzenia występowania bezdechu sennego u kierowcy.10

 

 

1. Orzeł-Gryglewska, J. Consequences of sleep deprivation. Int J Occup Med Environ Health, 2010, 23(1):95-114
2. Williamson, A. M. and Feyer, A. M. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occup. Environ. Med., 2000, 57: 649–655.

3.  Teran-Santos J, Jimenez-Gomez A, CorderoGuevara J: The association between sleep apnea and the risk of traffic accidents. N Engl J Med 1999; 340: 847–851.

4. Krieger J, Meslier N, Lebrun T, Levy P, Phillip-Joet F, Sailly JC, Racineux JL: Accidents in obstructive sleep apnea patients treated with nasal continuous positive airway pressure. Chest 1997;112:1561–1566.

5. Young T, Blustein J, Finn L, Palta M: Sleepdisordered breathing and motor vehicle accidents in a population-based sample of employed adults. Sleep 1997;20:608–613.

6. Findley LJ, Unverzagt ME, Suratt PM: Automobile accidents involving patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1988; 138:337–340.

7. Casel W, Ploch T, Becker D, Dugnus D, Peter JH, von Wichert P: Risk of traffic accidents in patients with sleep-disordered breathing: reduction with nasal CPAP. Eur Respir J 1996;9:2606–2611.

8. DYREKTYWA KOMISJI 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

10. Stanowisko PMTP, PTChP, IMP w Łodzi i PTBS dotyczące postępowania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego u osób kierujących pojazdami. (link: http://ptmp.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/Stanowisko-ws-post%C4%99powania-lekarskiego-w-zakresie-OBS-u-os%C3%B3b-kieruj%C4%85cych-pojazdami.pdf; dostęp: 18.05.2018)