Bezdech Senny

Co dzieje się podczas epizodu bezdechu?