Bezdech Senny

Czym jest obturacyjny bezdech senny (OBS)?

OBS to zaburzenie powodujące powtarzające się przerwy w oddychaniu podczas snu nocnego. Bezdech występuje ze względu na opadanie tylnej części gardzieli utrudniające dopływ powietrza do płuc. Zaburzenia rytmu snu powodują odczuwanie senności lub zmęczenia w ciągu dnia.