Bezdech Senny

Co powoduje, że drogi oddechowe przestają być drożne podczas snu?

Powoduje to nadmiar tkanki znajdującej się w tylnej części dróg oddechowych (w gardzieli). Przyczyną może być przerost migdałków, spadek napięcia mięśni, które zapewniają drożność dróg oddechowych, albo obniżanie się tylnej części języka w taki sposób, że drogi oddechowe przestają być otwarte na przepływ powietrza.