Bezdech Senny

Jakie są możliwe konsekwencje nieleczonego OBS?

Może występować podwyższone ryzyko następujących stanów chorobowych i zdarzeń:

 – Wysokie ciśnienie krwi

 – Choroba serca/zawał serca

 – Udar

 – Wypadki pojazdów drogowych i wypadki w pracy ze względu na znużenie

 – Spadek ogólnej jakości życia