Bezdech Senny

Po czym poznam, że moja maska uległa zużyciu?

Ponieważ maski nie są wyrobami trwałymi, konieczna jest ich okresowa wymiana, gdy noszą oznaki zużycia. Sprawdź maskę pod kątem sztywności, pęknięć lub rozdarć. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, jakie opcje wymiany pokrywa Twoje ubezpieczenie zdrowotne.