Bezdech Senny

Co mogę zrobić, jeśli maska powoduje u mnie podrażnienia skóry?

Stosowana maska może zbyt ściśle przylegać do skóry. Jeśli jest wyposażona w czołową podporę lub element regulacyjny, najpierw należy spróbować zmienić ustawienia. Następnie w razie potrzeby można wyregulować paski uprzęży. Zbyt ścisłe przyleganie uprzęży może powodować dyskomfort i występowanie nieszczelności. Należy przy tym pamiętać, że występowanie niektórych nieszczelności jest zjawiskiem normalnym — maska nie musi być całkowicie szczelna.