Bezdech Senny

Co, jeśli po przebudzeniu okaże się, że podczas snu maska uległa zdjęciu?