Bezdech Senny

Moja maska wydaje się być nieszczelna. Co mogę zrobić?

Sprawdź wszystkie połączenia. Jeśli maska jest wyposażona w czołową podporę lub element regulacyjny, najpierw należy spróbować zmienić jego ustawienia w celu usunięcia nieszczelności. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, w razie potrzeby można wyregulować paski uprzęży. Maska powinna maksymalnie luźno, ale przy tym szczelnie, przylegać do twarzy. Zbyt ścisłe przyleganie maski może powodować występowanie nieszczelności poprzez powstawanie fałd w materiale. W razie potrzeby porozmawiaj ze swoim dostawcą o wypróbowaniu innego typu lub rozmiaru maski.