Bezdech Senny

Co się stanie, jeśli w czasie prowadzenia terapii przybiorę na wadze lub zauważę nawrót objawów?

Konieczne może być wówczas dostosowanie w urządzeniu CPAP poziomu ciśnienia podawanego powietrza. Należy w tym celu skontaktować się z lekarzem.