Bezdech Senny

Jeśli z jakiegoś powodu muszę poddać się hospitalizacji, czy mam wówczas zabrać moje urządzenie ze sobą i korzystać z niego podczas snu?

Tak. Ponadto jeśli ma być wykonywany zabieg chirurgiczny, należy poinformować chirurga i anestezjologa o stosowaniu terapii CPAP w domu. Należy również poinformować lekarza prowadzącego u Ciebie leczenie bezdechu sennego o planowanej hospitalizacji.