Bezdech Senny

Jaką funkcję w urządzeniu do terapii pełni przewód?

Przewód zapewnia przepływ powietrza z urządzenia do terapii do maski. Należy go czyścić i sprawdzać nie rzadziej niż co tydzień pod kątem czystości, elastyczności i braku uszkodzeń. Jeśli przewód nadaje się do wymiany, należy skontaktować się ze swoim specjalistą ds. opieki domowej.