Bezdech Senny

Jaką funkcję w urządzeniu do terapii pełnią filtry?

Urządzenia do terapii wyposażone są w filtry. Niektóre urządzenia mają jeden filtr standardowego oczyszczania, a inne — jeden lub dwa filtry standardowego oczyszczania i jeden filtr bardzo dokładnego oczyszczania. Informacje o prawidłowej konserwacji filtrów zawiera podręcznik dołączony do urządzenia.