Doradztwo

Współpraca siłą napędową 

Współpraca siłą napędową wydajniejszej opieki medycznej

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

Skuteczna transformacja kliniczna i biznesowa

Doradztwo strategiczne i usługi kliniczne dostosowane do potrzeb pacjenta pozwalają poprawić wydajność kliniczną i stworzyć zintegrowaną koncepcję zarządzania opieką zdrowotną. Dzięki współpracy z personelem medycznym można wskazać aspekty, które przyczynią się do poprawy wydajności i zaproponować strategie oraz inicjatywy umożliwiające osiągnięcie trwałych rezultatów.

 

Korzyści płynące z optymalizacji działań klinicznych:

 

  • Usprawnione procesy kliniczne
  • Mniejsze różnice między środowiskami opieki medycznej
  • Obniżenie kosztów i wykorzystania zasobów fizycznych i ludzkich, oraz materiałów zużywalnych

 

Poprawa wydajności klinicznej

 

Usługi w zakresie optymalizacji procesów klinicznych obejmują ocenę wydajności klinicznej, prezentację możliwości uproszczenia procesów i sposobów świadczenia opieki medycznej. Zalecane uzasadnione wymierne zmiany są poparte analizami danych.

 

  • Większa efektywność kliniczna
  • Lepsze wykorzystanie systemu
  • Wzrost liczby wykonywanych badań

 

Pobierz broszurę

Average Volume per Day
Average Volume per Day
Volume by Location
Volume Per Location
Dane te stanowią przykład informacji gromadzonych, analizowanych i wykorzystywanych do tworzenia wizualizacji, za pomocą narzędzi analitycznych, pomocnych w przypadku realizacji strategii opartej na danych oraz podejmowania decyzji.

Sposób wdrażania procesu przekształcania

Tworzenie map doświadczenia pacjentów

Experience flow mapping

Wyjątkowa koncepcja tworzenia map doświadczenia pacjentów stanowi uporządkowaną metodykę ukazującą punkt widzenia pacjenta i stronę kliniczną procedur. Podczas tworzenia map zestawione zostają dane i opinie uzyskane podczas gruntownej analizy, jak również stanowiska każdej ze stron i obserwacje poczynione podczas pracy.

 

Mapa doświadczenia pacjentów ukazuje za pomocą środków wizualnych punkt widzenia pacjenta, problematyczne aspekty i najskuteczniejsze rozwiązania dla danego środowiska. Mapy te zwykle zajmują powierzchnię całej ściany.

 

Zobacz wideo

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Wiedza kliniczna

Clinical expertise

Nasi eksperci kliniczni wykorzystują swoje rozległe doświadczenie w pracy ze szpitalami i systemami opieki zdrowotnej, tworząc strategie rozwoju środowiska klinicznego i wydajne procesy kliniczne.

 

W ten sposób powstaje zintegrowana koncepcja zarządzania opieką zdrowotną oraz osiąga się poprawę wydajności klinicznej. Nasi konsultanci dopasowują personel, procesy i technologie, aby zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie przy utrzymaniu niskich kosztów na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Poznaj nasz zespół

Debbie Slye, Principal Consultant, Clinical Services

Debbie Slye MN, RN


Principal Consultant, Clinical Services
Dział Healthcare Transformation Services w firmie Philips

 

Debbie ułatwia placówkom świadczenie lepszej opieki medycznej. Jej fachowa wiedza z zakresu opieki klinicznej, optymalizacji procesów opieki, dostosowywania usług oraz planowania liczby przeprowadzanych badań i wykorzystania zasobów ludzkich. Debbie jest dyplomowaną pielęgniarką, która pracowała na oddziałach kardiologii, kardiochirurgii oraz ortopedii i traumatologii.

Dowiedz się więcej o optymalizacji skuteczności klinicznej

 

Kontakt

Powiązane funkcje

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach doradczych z zakresu opieki zdrowotnej

Historie klientów

*Analizując dotychczasowe przypadki nie można prognozować wyników w innych sytuacjach. Uzyskane rezultaty mogą się różnić zależnie od warunków początkowych.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.