Doradztwo

Specjalistyczne i kompleksowe szkolenia zawodowe

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę mają charakter dydaktyczny i praktyczny. Część dydaktyczna obejmuje czas przeznaczony na szkolenie teoretyczne, a w tym rozwijanie umiejętności klinicznych i behawioralnych oraz potwierdzenie posiadanych kompetencji.

   

Program szkoleniowy obejmuje również kwestie takie jak nadzór medyczny, indywidualne konsultacje w zakresie tematów omówionych w części teoretycznej oraz ugruntowanie kompetencji wśród uczestników szkolenia o różnym doświadczeniu. Ponadto na terenie placówki można wdrożyć rozwiązanie mające na celu zapewnienie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, doskonalenie umiejętności nabytych w czasie szkolenia oraz wdrażanie ich w praktykę.

Szkolenia z zakresu segregacji medycznej

 

Wstępna ocena stanu zdrowia poszkodowanego ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego leczenia pacjentów przebywających na oddziałach ratunkowych. Nieprawidłowa ocena może prowadzić do zwłoki w udzieleniu pomocy medycznej i zagrozić bezpieczeństwu pacjentów. Skuteczna segregacja medyczna pozwala udoskonalić jakość opieki medycznej, zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i podnieść poziom ich zadowolenia.

 

Część dydaktyczna obejmuje czas przeznaczony na prawidłowe stosowanie systemu pięciostopniowej segregacji medycznej opartego na kwalifikacji czynników obiektywnych. W tej części zostają również omówione umiejętności kliniczne, behawioralne i komunikacyjne oraz umiejętności w zakresie obsługi klienta.

W ofercie znajduje się również szkolenie przyszłych administratorów w formie „train-the-trainer” obejmujące zagadnienia z zakresu kształcenia dorosłych, umiejętności prezentacji i dostarczania informacji zwrotnych, przeznaczone dla pracowników, których zadaniem będzie dbanie o realizację programu.

Szkolenie pielęgniarki oddziałowej

Pielęgniarka oddziałowa pełni istotną rolę podczas każdej zmiany. Dlatego pielęgniarki oddziałowe koniecznie muszą posiąść umiejętność zarządzania przepływem pacjentów, dostosowywania dostępnych środków do zmieniających się potrzeb i rozwiązywania problemów. Celem szkolenia jest nauczyć pielęgniarki oddziałowe zasadniczych umiejętności niezbędnych do skutecznego kierowania oddziałem.
Szkolenia pielęgniarek oddziałowych przeprowadzane przez naszą firmę mają charakter dydaktyczny i praktyczny. Część dydaktyczna obejmuje czas przeznaczony na szkolenie teoretyczne:
 

 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Przekazywanie obowiązków
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie skutecznych zespołów
 • Praca z trudnymi zespołami
 • Obsługa pacjenta i obchód
 • Zarządzanie zmianami
 • Szkolenie, opieka mentorska i wzorowa postawa

  Równie istotne znaczenie w szkoleniu pielęgniarek oddziałowych co część teoretyczna ma poradnictwo osobiste i monitorowanie zachowań mających miejsce w środowisku opieki klinicznej.

Sposób wdrażania procesu

Wiedza kliniczna

Clinical Expertise
Zespół specjalistów ds. kształcenia i doradztwa firmy Philips współpracuje z personelem placówki w celu ustalenia właściwych części składowych każdego szkolenia. Ma to na celu optymalizację mechanizmu przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do bezpiecznego świadczenia skutecznej opieki medycznej, co może prowadzić do zwiększenia zadowolenia wśród personelu i podwyższenia jakości świadczonej opieki.

Tworzenie map doświadczenia pacjentów

Experience Flow Mapping
Wyjątkowa koncepcja tworzenia map doświadczenia pacjentów stanowi uporządkowaną metodykę ukazującą punkt widzenia pacjenta i stronę kliniczną procedur. Podczas tworzenia map zestawione zostają dane i opinie uzyskane podczas gruntownej analizy, jak również stanowiska każdej ze stron i obserwacje poczynione podczas pracy. Mapa doświadczenia pacjentów ukazuje za pomocą środków wizualnych punkt widzenia pacjenta, problematyczne aspekty i najskuteczniejsze rozwiązania dla danego środowiska. Mapy te zwykle zajmują powierzchnię całej ściany.

Działania zorientowane na potrzeby oddziałów ratunkowych

emergency-services

Nasi doradcy potrafią rozpoznać i spełnić szczególne wymagania oddziału ratunkowego. Dysponują fachową wiedzą w dziedzinie opieki świadczonej na oddziałach ratunkowych. Ponadto zapewniamy:
 

 • Porady konsultantów będących krajowymi liderami w dziedzinie świadczenia opieki na oddziałach ratunkowych.
 • Dostęp do specjalistów od opieki na oddziałach SOR.
 • Wyjątkowy wgląd w to, jak praca na oddziale SOR zależy od działań wszystkich oddziałów szpitala.
 • Możliwość nawiązania trwałych relacji i zbudowania solidnych zespołów wśród pracowników każdej placówki.
 • Możliwość tworzenia strategii, które pozostają skuteczne na długo po zrealizowaniu naszych usług na terenie placówki.

 

Poznaj nasz zespół

Beth Fuller

Beth Fuller, MS, RN, PHRN, CEN, CCRN, CFRN

 

Beth ma ponad 30-letnie doświadczenie w kierowaniu pracą na oddziałach SOR i OIT oraz nadzorowaniu transportu pacjentów w stanie krytycznym w akademickich ośrodkach medycznych i szpitalach rejonowych. Beth posiada rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu procesów klinicznych i kierownictwa oraz nieustannie wykazuje się umiejętnością wprowadzania modernizacji i obniżania kosztów, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu zadowolenia pacjentów i zaangażowania personelu.

Powiązane funkcje

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach doradczych z zakresu opieki zdrowotnej skierowanych do klientów

Historie klientów

Innovation Matters blog

@PhilipsHealth

Read more
*Analizując dotychczasowe przypadki nie można prognozować wyników w innych sytuacjach. Uzyskane rezultaty mogą się różnić zależnie od warunków początkowych.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.