Optymalizacja procedur zarządzania pracą personelu medycznego

Optymalizacja procedur zarządzania
pracą personelu
medycznego

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

Większa wydajność pracy i możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań personelu klinicznego

Harmonogram pracy i wielkość zespołu pielęgniarek czy innego personelu medycznego można odpowiednio dostosować, wykorzystując zaawansowane modele statystyczne i właściwe dane analityczne.

 

Nasi specjaliści służą fachową wiedzą w zakresie badań operacyjnych, modeli kosztów i sprawnego zarządzania personelem, dzięki której można poprawić wydajność opieki pielęgniarskiej i innych usług klinicznych oraz polepszyć jakość opieki świadczonej pacjentom.

 

Niektóre korzyści wynikające z usług optymalizacji pracy personelu:

 

 • Prognozy wydajności oparte na danych
 • Łatwe do przewidzenia planowanie zasobów
 • Poprawa wydajności pracy i zadowolenie personelu
 • Lepsze środowisko pracy i reputacja oraz uproszczone działania rekrutacyjne
brochure

Wykorzystanie procedur badań operacyjnych i analizy umożliwia optymalizację wydajności pracy personelu w systemie opieki medycznej, w skład którego wchodzi wiele szpitali, na terenie USA

Koszty związane z opieką pielęgniarską stanowią co najmniej 25% całkowitych wydatków szpitala.

Dzięki firmie Philips można spełnić pięć warunków właściwego doboru personelu:

 

 • Właściwa liczba pracowników
 • Odpowiednie umiejętności
 • Właściwe miejsce
 • Właściwa pora
 • Odpowiednie zadanie

 

Staffing Eco system

Linearne modele programowania służą do testowania różnych scenariuszy w celu określenia optymalnego planu zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem realiów finansowych i operacyjnych placówki.

Strategiczne podejście przynoszące rezultaty

Firma Philips ściśle współpracuje z zespołami pielęgniarek i kierownictwem w celu stworzenia zrównoważonego środowiska wewnętrznego skutecznie wykorzystującego swój potencjał.

   

Koncentrujemy się na realizacji bezpośrednich założeń projektu, mając jednocześnie na uwadze przyszłe potrzeby. Możemy ułatwić realizację następujących celów:

 

 • Lepsza organizacja pracy pracowników stałych i tymczasowych: określenie minimalnej liczby pracowników potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania kadry i uzupełnienie jej o pracowników tymczasowych.
 • Usprawnione harmonogramy pracy: tworzenie szablonów harmonogramów pracy dostosowanych do wahań zapotrzebowania i zastosowanie regulaminu dot. pracy.
 • Określone strategie rozmieszczenia personelu: wykorzystanie fachowej wiedzy kadry i określonych wstępnie strategii w celu rozwiązywania szczególnych problemów za pomocą właściwych środków.
Staffing Eco system

Całościowe podejście firmy Philips do kwestii personelu ułatwia wprowadzanie zmian mających wpływ na wszystkie komponenty sieci szpitala czy opieki zdrowotnej.

pulpit
pulpit

Pulpit optymalizacji pracy personelu

 

Analitycy dokonują analizy informacji archiwalnych dot. zatrudnienia i zapotrzebowania w celu rozpoznania problemów związanych z zatrudnieniem zbyt wielu pracowników lub niedoborem personelu. Łatwe do przeanalizowania tabele uwzględniają m.in. dane dot. ADT (przyjęcie, wypis, przeniesienie), budżetu, czasu pracy, listy płac czy regulaminu pracy.

 

Pulpity pozwalają ograniczyć straty bez wpływania na jakość świadczonej opieki.

 

Niektóre zalety:

 • Dopasowywanie liczby pracowników do rzeczywistych potrzeb pacjentów.
 • Lepszy harmonogram pracy personelu uwzględniający zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych i dopracowany plan pracy w systemie zmianowym.
 • Mniej nadgodzin i pracowników zewnętrznych.

 

Sposób wdrażania procesu przekształcania

Metodyka oparta na danych

icon

Systemy zatrudniania pracowników mają postać dynamicznej sieci łączącej wiele kwestii występujących i zmieniających się w tym samym czasie. Nasi analitycy i konsultanci dokonują analizy danych dot. zatrudnienia i zapotrzebowania zebranych na przestrzeni lat, przeprowadzają oceny jakościowe na terenie placówki oraz weryfikują założenia i wyniki w celu określenia idealnego planu zatrudnienia pracowników w placówce.

 

Pomaga to stworzyć elastyczną strategię zatrudnienia w postaci uporządkowanej obszarowo struktury działającej na terenie całego szpitala, którą można stosować w dużych sieciach placówek medycznych.

 

Narzędzia do modelowania symulacji

Optimal staffing mix

Precyzyjne narzędzia do modelowania symulacji pozwalają stworzyć zintegrowane rozwiązania optymalizujące pracę personelu. Narzędzia i aplikacje zostały oparte na koncepcjach programowania liniowego, zdarzeń dyskretnych, analizie szeregów czasowych, kolejkowania oraz innych sprawdzonych metodach.

 

Służą one do testowania różnych scenariuszy w celu określenia optymalnego planu zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem realiów finansowych i operacyjnych placówki.

 

Wiedza kliniczna

Clinical Expertise

Nasi eksperci kliniczni wykorzystują swoje rozległe doświadczenie w pracy ze szpitalami i systemami opieki zdrowotnej, tworząc strategie rozwoju środowiska klinicznego i wydajne procesy kliniczne.

 

W ten sposób powstaje zintegrowana koncepcja zarządzania opieką zdrowotną oraz osiąga się poprawę wydajności klinicznej. Nasi konsultanci dopasowują personel, procesy i technologie, aby zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie przy utrzymaniu niskich kosztów na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

 

Skuteczny dobór personelu wymaga nie lada pracy: tworzenie systemu doboru personelu
 
 

Przeczytaj cały artykuł
 

Nursing Economics March-April 2016 (Vol. 34/No. 2)

AAutorzy: Margaret Gavigan, MSN, MBA, RN, System Vice President, Nursing Business Operations, Advocate Health Care; Therese Fitzpatrick, PhD, RN, Principle and Practice Operations Lead, Philips; Carole Miserendino, DrPH, RN, FACHE, Nurse Executive and Senior Consulting Manager, Philips.


Podsumowanie

 • Klasyczne sposoby dobierania personelu i planowania jego pracy zwykle nie mieszczą się w dostępnym budżecie i nie umożliwiają rozmieszczenia kadry w sposób, który gwarantowałby obecność odpowiedniego pracownika o właściwej porze i przy zachowaniu odpowiednich kosztów.
 • Coraz częstsze fuzje szpitali stwarzają dodatkowe trudności ze względu na konieczność uzasadnienia potrzeby doboru personelu w różnych jednostkach oraz uspójnienia systemów i procesów.
 • System szpitalny Midwest Hospital System w skuteczny sposób optymalizuje kwestię doboru pracowników na poziomie oddziału i szpitala dzięki wykorzystaniu metodologii badań operacyjnych.

Meet our team

Powiązane funkcje

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach doradczych z zakresu opieki zdrowotnej skierowanych do klientów

Customer stories in Healthcare management

*Results from case studies are not predictive of results in other cases. Results in other cases may vary.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.