Nie trać dni z powodu ciężkich nocy

Czy występują u Ciebie objawy bezdechu sennego?

Czym jest bezdech senny?

Bezdech senny to częste zaburzenie snu, w którym podczas całego cyklu wypoczynku nocnego występują powtarzające się przerwy w oddychaniu.

 

Przerwy te, zwane epizodami bezdechu, występują wskutek opadania mięśniówki gardzieli utrudniającego dopływ tlenu do płuc.

 

Do opadania mięśniówki gardzieli i występowania utrudnień w oddychaniu może przyczyniać się osłabienie mięśni gardzieli, przerost języka, otyłość i inne czynniki.

 

Bezdech senny zakłóca naturalny cykl snu i może znacznie wpływać na poziom energii, sprawność umysłową i ogólne zdrowie na przestrzeni lat. W niektórych przypadkach nieleczony bezdech senny może spowodować nawet śmierć.

schemat dotyczący bezdechu sennego
Jeśli podejrzewasz, że występuje u Ciebie bezdech senny, dowiedz się więcej o jego oznakach i objawach.
1 na 5 dorosłych

1 na 5 dorosłych

w USA cierpi na co najmniej łagodną postać obturacyjnego bezdechu sennego

Kto jest narażony na występowanie bezdechu sennego?

 

Bezdech senny może wystąpić u każdego z nas.
Czy jesteś w grupie ryzyka?

Sprawdź, czy występują u Ciebie typowe objawy

Sprawdź, czy występują u Ciebie typowe objawy