Nie trać dni z powodu ciężkich nocy

Czy występują u Ciebie objawy bezdechu sennego?

Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z brakiem leczenia bezdechu sennego?

Nieleczony bezdech senny może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym. Są to m.in.:

 

  • Wysokie ciśnienie krwi
  • Niemiarowy rytm serca
  • Choroba serca/zawał serca
  • Udar
  • Cukrzyca typu 2
  • Wypadki podczas jazdy samochodem lub wypadki w pracy
800 000 kierowców w USA

 

W 2000 roku 800 000 kierowców w Stanach Zjednoczonych brało udział w wypadkach drogowych, których przyczyną był bezdech senny.

 

Sassani i wsp., Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome, Sleep; 1 maja 2004 r.;27(3):453–8

Trzykrotny wzrost

 

Trzykrotny wzrost ryzyka udaru obserwuje się u pacjentów z umiarkowanym bezdechem sennym, jeśli nie rozpocznie się jego leczenia.


Goldstein i wsp., Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke, Stroke, 5 grudnia 2010 r.