Wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu (AHI)

 

Liczba zdarzeń na godzinę według następujących obliczeń:

 

Bezdechy (brak przepływu powietrza przez co najmniej 10 sekund)
+
Spłycone oddechy (płytkie oddychanie ze zmniejszeniem przepływu powietrza o przynajmniej 50%, trwające co najmniej 10 sekund)

 

Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego wykonuje się na podstawie następujących parametrów:

  • Wskaźnik AHI o wartości 5–15 — łagodna postać bezdechu sennego
  • Wskaźnik AHI o wartości 15–30 — umiarkowana postać bezdechu sennego
  • Wskaźnik AHI o wartości > 30 — ciężka postać bezdechu sennego