Samolot

Zgodność z wymogami normy FAA

Zgodność z wymogami normy FAA w odniesieniu do podróży samolotem* 
*Norma RTCA/DO-160G, par. 21, kategoria M.