Jak duża jest populacja Amerykanów cierpiących na bezdech senny?

Od pięciu do 10 procent dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych cierpi na obturacyjny bezdech senny (OBS). To w przybliżeniu 20 milionów ludzi, przy czym u sporej części z nich (u większości) schorzenie to musi zostać dopiero zdiagnozowane.

 

Odpowiedz na pytania z kwestionariusza dotyczącego objawów bezdechu sennego, by sprawdzić, czy jesteś w grupie ryzyka.