ScanWise implant
Obraz w tle

ScanWise Implant

klucz do pewniejszego skanowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Pacjentom z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR często odmawia się wykonania badań MR ze względu na fakt, iż lekarzom nie zawsze łatwo jest zastosować odpowiednie ograniczenia parametrów systemu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Może to zmniejszyć zakres możliwości diagnostycznych u tej nieustannie rosnącej populacji pacjentów i zahamować napływ potencjalnych skierowań do Twojej placówki. Oprogramowanie ScanWise Implant upraszcza proces pozyskiwania obrazów w przypadku obecności implantów warunkowo dopuszczonych do obrazowania MR, prowadząc operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System MR następnie automatycznie stosuje te wartości w ciągu całego badania. Dzięki temu oprogramowanie ScanWise Implant pomaga w skutecznym diagnozowaniu tej populacji pacjentów i zwiększaniu liczby skierowań.

Większa liczba pacjentów kierowanych na badania do Twojej placówki

 

Oprogramowanie ScanWise Implant daje pewność skutecznego wykonywania badań MR tej nieustannie rosnącej i potencjalnie zaniedbywanej podgrupy pacjentów, co korzystnie wpływa na reputację placówki i powoduje wzrost liczby skierowań.

Większa liczba pacjentów

Większa pewność podczas skanowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant opracowano w celu zwiększenia pewności trudniejszego skanowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.

 

Większa pewność podczas skanowania pacjentów z ograniczeniami polegającymi na warunkowym dopuszczeniu do obrazowania MR

Podczas przeglądania obrazów uzyskanych z użyciem oprogramowania ScanWise Implant można mieć pewność, że sekwencje dobrano odpowiednio do każdego implantu warunkowo dopuszczonego do obrazowania MR.

 

Poprawa wizualizacji w pobliżu implantów ortopedycznych dzięki funkcji O-MAR**

Funkcje O-MAR** i O-MAR XD** uzupełniają działanie oprogramowania ScanWise Implant, redukując artefakty podatności magnetycznej występujące podczas obrazowania w pobliżu warunkowo dopuszczonych do obrazowania MR implantów ortopedycznych. Zapewnia to lepszą wizualizację tkanek miękkich i kości w pobliżu implantu.

Implanty warunkowo dopuszczone do obrazowania MR
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oprogramowanie ScanWise

Możliwość pewniejszego skanowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

 

Po odszukaniu parametrów warunkowego obrazowania podanych przez producenta implantu interfejs użytkownika oprogramowania ScanWise Implant prowadzi operatora przez wszystkie proste etapy ich wprowadzania, a następnie automatycznie dostosowuje parametry skanowania podczas wykonywania wszystkich skanów wstępnych

i głównych w ciągu całego badania.

Łatwe konfigurowanie parametrów skanowania

Oprogramowanie ScanWise Implant zmniejsza zakres niepewności i pomaga wyeliminować konieczność wykonywania dodatkowych obliczeń, prowadząc operatora przez proste etapy wprowadzania wskazanych przez producenta parametrów warunkowego obrazowania MR implantu. Nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek obliczeń ani wielokrotnego dodawania czy sprawdzania danych przy każdej sekwencji w ramach badania.

Jednorazowe konfigurowanie parametrów dotyczących wszystkich skanów

Dzięki oprogramowaniu ScanWise Implant parametry dotyczące implantu warunkowo dopuszczonego do obrazowania wprowadza się tylko raz na potrzeby całego badania zamiast dla każdego skanu. Parametry skanowania są wówczas automatycznie dostosowywane podczas wykonywania wszystkich skanów wstępnych i głównych.

Wprowadzanie parametrów ograniczeń w czasie do 3 minut

Oprogramowanie ScanWise Implant zapewnia niezwykłą wydajność: dzięki prowadzeniu operatora przez poszczególne etapy interfejs użytkownika umożliwia wprowadzanie parametrów warunkowego obrazowania implantu w czasie nawet krótszym niż 3 minuty.

Większa liczba pacjentów kierowanych na badania do Twojej placówki dzięki sprawniejszej organizacji pracy

Oprogramowanie ScanWise Implant daje pewność skutecznego wykonywania badań MR tej nieustannie rosnącej i potencjalnie zaniedbywanej podgrupy pacjentów, co korzystnie wpływa na reputację placówki i powoduje wzrost liczby skierowań.

 

Sprawniejszy przebieg pracy

Oprogramowanie ScanWise Implant automatycznie dostosowuje parametry skanowania zamiast wymagać od operatora wykonywania czasochłonnych, ręcznych obliczeń, a następnie wprowadzania ich wyników. Zwiększa to wydajność pracy i oszczędza czas.

 

Większa elastyczność w doborze operatora

Możliwość prawidłowej obsługi przez dobrze przeszkolonych techników elektroradiologów niezależnie od ich poziomu doświadczenia.

Dobra organizacja pracy

Z punktu widzenia technika niezmiernie cieszy możliwość skrócenia czasu trwania badań i rozszerzenia zakresu dostępnych metod diagnostyki obrazowej dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR. Firma Philips jest świadoma tego, jakie rozwiązania są potrzebne radiologom, i dysponuje wiedzą niezbędną do opracowania inteligentnego rozwiązania umożliwiającego prowadzenie operatorów przez etapy wymagane do spełnienia kryteriów dotyczących każdego

z implantów."

Scott Hipko, główny technik działu badawczego z zakresu obrazowania MR, Uniwersytet stanu Vermont, Collegium Medicum.

** Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
 
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.