Respirator V60 sprawdził się zarówno w wentylacji inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. Respirator Philips Respironics V60 jest sterowanym przez mikroprocesor systemem do prowadzenia dwufazowej wentylacji dodatnim ciśnieniem (BIPAP). Zapewnia on nieinwazyjną wentylację dodatnim ciśnieniem oraz wentylację inwazyjną u spontanicznie oddychających pacjentów dorosłych i dzieci.