CombiDiagnost R90 Wielofunkcyjny system DRF

CombiDiagnost R90

Wielofunkcyjny system DRF

Znajdź podobne produkty

Ten zdalnie sterowany system do fluoroskopii i najnowocześniejszy system radiografii cyfrowej w jednym został zaprojektowany z myślą o doskonałej jakości obrazów i efektywniejszym wykorzystaniu przestrzeni pracowni, bez ponoszenia wysokich kosztów.

Specyfikacja

Geometria
Geometria
Kąt pochylenia stołu
 • -90°/+90°
Maksymalna masa ciała pacjenta
 • 284 kg bez ograniczeń
Kompresor napędzany silnikowo
 • Siła kompresji 3–15 kg
Zakres ruchu kolumny lampy
 • 160 cm
Wysokość stołu
 • 62–142 cm
Odległość od ogniska do detektora obrazu (SID)
 • 113–183 cm
Tube: SRM 0608 ROT GS 505
Tube: SRM 0608 ROT GS 505
Ognisko
 • 0,6 / 0,8
Pojemność cieplna anody
 • 800 kHU (593 kJ)
Napięcie maksymalne
 • 125 kV (110 kV w GCF)
Generator
Generator
Exposure techniques
 • Ręczna: kV-mAs lub kV-mA-s
 • Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) – inteligentna ekspozycja (IQX), sterowana impulsem
 • Techniki automatycznej redukcji wartości kV
Napięcie lampy w trybie fluoroskopii
 • 40–125 kV
Power
 • 65 kW, opcjonalnie 80 kW
Fluoroscopy techniques
 • Fluoroskopia pulsacyjna (PF), sterowana wewnątrz impulsowo
 • Fluoroskopia sterowana siatką lampy (GCF), sterowana wewnątrz impulsowo
Napięcie lampy w trybie ekspozycji
 • 40–150 kV
Ceiling Suspension
Ceiling Suspension
Typ
 • Czteroelementowa kolumna teleskopowa
Wysokość pomieszczenia przy odległości źródło-detektor wynoszącej 110 cm
 • 2,83–3,21 m
Kolimator
 • Z motoryzacją, automatyczny
Tube: SRO 33100 ROT380 (for CS)
Tube: SRO 33100 ROT380 (for CS)
Ognisko
 • 0,6 / 1,2
Pojemność cieplna anody
 • 300 kHU (200 kJ)
Napięcie maksymalne
 • 150 kV
Wireless detector: SkyPlate Small
Wireless detector: SkyPlate Small
Typ
 • Cyfrowy detektor płaski (jodek cezu)
Wymiary detektora
 • 24 × 30 cm
Powierzchnia aktywna
 • 22,2 × 28,4 cm
Wymiary matrycy obrazu
 • 1500 × 1920 pikseli
Wireless detector: SkyPlate Large
Wireless detector: SkyPlate Large
Typ
 • Cyfrowy detektor płaski (jodek cezu)
Wymiary detektora
 • 35 × 43 cm
Powierzchnia aktywna
 • 34,48 × 42,12 cm
Wymiary matrycy obrazu
 • 2330 × 2846 pikseli
Tube: SRO 33100 ROT380
Tube: SRO 33100 ROT380
Napięcie maksymalne
 • 150 kV
Ognisko
 • 0,6 / 1,6
Pojemność cieplna anody
 • 300 kHU (200 kJ)
Digital vertical stand
Digital vertical stand
Zakres ruchu w pionie
 • 30–180 cm
Wymiary detektora
 • Detektor SkyPlate
Zmotoryzowane pochylanie
 • Opcja, od -20° do +90°
Dynamic Flat Detector
Dynamic Flat Detector
Fluoroskopia ciągła w trybie akwizycji
 • Maks. 30 klatek na sekundę
Fluoroskopia impulsowa w trybie akwizycji
 • Maks. 20 klatek na sekundę
Wymiary detektora
 • 43 cm × 43 cm
Rozmiar piksela
 • 148 µm
Wymiary matrycy obrazu
 • 2874 × 2840 pikseli