Mammograf Cyfrowy MicroDose Spectral Imaging

Cyfrowa niskodawkowa mammografia spektralna

Znajdź podobne produkty

Mammograf MicroDose SI firmy Philips z systemem jednoszczelinowego obrazowania spektralnego zapewnia udowodnioną skuteczność dawki promieniowania, doskonałą jakość obrazu, oraz szereg nieinwazyjnych badań spektralnych, podczas jednego szybkiego i mało stresującego badania mammograficznego.

Cechy
Technologia zliczania fotonów || Doskonała jakość obrazu przy n

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.
SmartAEC || Dobra organizacja pracy

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.
Specjalna budowa podpórki || Większy komfort pacjentek podc

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.
Obiektywny pomiar wolumetryczny gęsto... || Pomiar gęstości piersi metodą

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.
Najlepsza w branżyrozdzielczość przes... || Doskonała jakość obrazu przy n

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.
Uproszczony przebieg badania || Dobra organizacja pracy

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.
Dokładniejsza ocena gęstości tkanek p... || Pomiar gęstości piersi metodą

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM
Technologia skanowania wieloszczelino... || Doskonała jakość obrazu przy n

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu
Ergonomiczne środowisko pracy || Dobra organizacja pracy

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.
Zliczanie fotonów || Doskonała jakość obrazu przy n

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.
Więcej danych spektralnych || Dobra organizacja pracy

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.
  • Technologia zliczania fotonów || Doskonała jakość obrazu przy n
  • SmartAEC || Dobra organizacja pracy
  • Specjalna budowa podpórki || Większy komfort pacjentek podc
  • Obiektywny pomiar wolumetryczny gęsto... || Pomiar gęstości piersi metodą
Zobacz wszystkie cechy
Technologia zliczania fotonów || Doskonała jakość obrazu przy n

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.

Technologia zliczania fotonów zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania, or

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w wyjątkową technologię zliczania fotonów firmy Philips, dzięki czemu umożliwia wykonywanie badań przy takiej samej niskiej dawce promieniowania, jak w przypadku poprzedniego modelu MicroDose, a dodatkowo zapewnia wyższą o 11% techniczną jakość obrazów.* Technologia zliczania fotonów gwarantuje wysoką kwantową wydajność detekcji DQE za sprawą określania wagi dla każdej energii fotonów, oraz eliminacji energii fotonów powstałych w wyniku rozproszenia. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem, jakie oferuje ta wyjątkowa technologia, jest możliwość wykonywania nieinwazyjnego obrazowania spektralnego. Dane spektralne potrzebne do oceny struktury tkanki piersi, pozyskiwane są w ramach niskodawkowego badania mammograficznego. Pierwszym zastosowaniem jest pomiar gęstości tkanek piersi metodą spektralną.
SmartAEC || Dobra organizacja pracy

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.

Funkcja SmartAEC umożliwia dostosowywanie dawki i obrazu w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania funkcja SmartAEC dostosowuje warunki ekspozycji na promieniowanie do gęstości piersi. Ta funkcja pomaga we właściwym wykonaniu badania,a więc wpływa na zmniejszenie ilości zdjęć, które należy powtórzyć.
Specjalna budowa podpórki || Większy komfort pacjentek podc

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.

Specjalna konstrukcja z podpórką zwiększa wygodę pacjentki

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby umożliwić personelowi medycznemu stałe podnoszenie poziomu wykonywanych badań. Z tego względu mammograf MicroDose SI został zaprojektowany w sposób ułatwiający pozycjonowanie pacjentek. Dodatkowym atutem tego aparatu jest wyprofilowana, podgrzewana podpórka, zapewniająca większy komfort podczas badania.
Obiektywny pomiar wolumetryczny gęsto... || Pomiar gęstości piersi metodą

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.

Obiektywny pomiar wolumetryczny gęstości tkanek piersi gwarantuje większą dokładność badania

Narzędzie do spektralnego pomiaru gęstości piersi jest funkcją opcjonalną aparatu mammograficznego MicroDose SI firmy Philips. Zamiast oszacowywać gęstość, aplikacja ta wykorzystuje informacje spektralne uzyskane w trakcie zwykłego, niskodawkowego badania mammograficznego, w celu rozróżnienia tkanki tłuszczowej i włóknisto-gruczołowej. W ten sposób można dokładnie zmierzyć gęstość (masę właściwą) piersi.
Najlepsza w branżyrozdzielczość przes... || Doskonała jakość obrazu przy n

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.

Najlepsza w branży rozdzielczość przestrzenna wynosząca 50 μm pozwalając uzyskać obrazy o wysokim st

Mammograf MicroDose SI posiada najlepszą w branży rozdzielczość przestrzenną, wynoszącą 50 μm, zapewniającą znakomitą pewność rozpoznań, nawet w przypadku piersi o gęstej strukturze tkankowej.
Uproszczony przebieg badania || Dobra organizacja pracy

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.

Uproszczony przebieg pracy pozwala przeprowadzać badania szybko i zaoszczędzić stresu pacjentkom i p

Mammograf MicroDose SI został również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i usprawnieniu pracy personelu medycznego. Uproszczony przebieg badań pozwala na wykonywanie nawet do 15 czteroobrazowych badań na godzinę, co umożliwia przebadanie dużej liczby pacjentek.
Dokładniejsza ocena gęstości tkanek p... || Pomiar gęstości piersi metodą

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM

Spersonalizowana opieka

1) Ocena ilościowa: pomiar gęstości (masy właściwej) piersi za pomocą obrazowania spektralnego z pojedynczą ekspozycją 2) Obiektywność: automatyczne przypisywanie do obrazu oceny punktowej gęstości, powiązanej z oceną punktową struktury tkankowej piersi BI-RADS® 3) Łatwość obsługi: dane dotyczące gęstości piersi są dostępne w nagłówku DICOM oraz w raporcie w formacie DICOM
Technologia skanowania wieloszczelino... || Doskonała jakość obrazu przy n

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu

Eliminacja 97% promieniowania rozproszonego

Gwarancja wykorzystania 100% pikseli: brak martwych pikseli i związanej z tym zjawiskiem utraty danych obrazu
Ergonomiczne środowisko pracy || Dobra organizacja pracy

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

Ergonomiczne środowisko pracy pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń i urazów.

Ergonomiczna konstrukcja, automatyczne pozycjonowanie i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają użytkownikom skupić się na pacjentkach i zapewnić im optymalny komfort podczas badania. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia u użytkowników obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.
Zliczanie fotonów || Doskonała jakość obrazu przy n

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.

Mammograf MicroDose SI został wyposażony w płaski detektor, który skanuje pierś i pojedynczo zlicza

Wysoka kwantowa wydajność detekcji DQE za sprawą określania wag dla każdej energii fotonu, brak promieniowania rozproszonego i niemal całkowity brak szumu elektronicznego.
Więcej danych spektralnych || Dobra organizacja pracy

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.

Więcej danych spektralnych podczas tego samego badania

W ramach rutynowego badania można uzyskać więcej danych spektralnych, a jednocześnie skupić się na potrzebach pacjentki – bez stosowania dodatkowych dawek promieniowania, środków kontrastowych czy czasu.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.