Allura Xper Aparat RTG

Allura Xper FD20

Aparat RTG

Znajdź podobne produkty

Przeznaczony do zastosowań w elektrofizjologii aparat RTG Allura Xper FD20 umożliwia wizualizację całego serca (wraz z elektrodami stymulatora) i uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów ułatwiających wszczepianie stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. Jeśli wykonywanie badań elektrofizjologicznych nie jest konieczne, aparat można stosować podczas zabiegów w obrębie układu sercowo-naczyniowego i naczyń obwodowych.