Allura Xper Aparat RTG

Allura Xper FD10

Aparat RTG

Znajdź podobne produkty

Mocowany na podwieszeniu sufitowym aparat RTG Allura Xper FD10 firmy Philips zapewnia wyjątkową wygodę pracy i szeroki zakres danych. Szybkie przechodzenie z projekcji przednio-tylnej do bocznej, oraz tworzenie odwzorowań 3D struktur serca w pracowni, pozwala na uzyskiwanie szczegółowych informacji w trakcie zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii.

  • *Wymaga to posiadania opcjonalnego interfejsu obsługującego system rejestracji danych elektrofizjologicznych innego producenta.