Allura Xper FD10

Aparat RTG

Znajdź podobne produkty

Mocowany na podwieszeniu sufitowym aparat RTG Allura Xper FD10 firmy Philips zapewnia wyjątkową wygodę pracy i szeroki zakres danych. Szybkie przechodzenie z projekcji przednio-tylnej do bocznej, oraz tworzenie odwzorowań 3D struktur serca w pracowni, pozwala na uzyskiwanie szczegółowych informacji w trakcie zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii.

Cechy
EP cockpit

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.
Integracja danych z różnych metod obrazowania

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.
Ustawienia systemu Xper

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.
EP cockpit XL

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.
EP navigator

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.
Ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.
EP logging and reporting

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.
  • EP cockpit
  • Integracja danych z różnych metod obrazowania
  • Ustawienia systemu Xper
  • EP cockpit XL
Zobacz wszystkie cechy
EP cockpit

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.

Lepsza organizacja pracowni dzięki oprogramowaniu EP cockpit

Oprogramowanie EP cockpit umożliwia lepszą organizację przestrzenną pracowni elektrofizjologii i usprawnienie procesów, dzięki stworzeniu intuicyjnego środowiska pracy i zintegrowaniu zarządzania danymi pochodzącymi z różnych etapów badań i zabiegów elektrofizjologicznych. Sprzęt do badań jest umieszczony na pojedynczym ruchomym podwieszeniu sufitowym.
Integracja danych z różnych metod obrazowania

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.

Integracja danych z różnych metod obrazowania usprawniająca obieg informacji

Aby zaoszczędzić cenny czas, podczas zabiegów interwencyjnych z zakresu elektrofizjologii, zarządzanie danymi kardiologicznymi z różnych metod obrazowania, uzyskanymi przy pomocy sprzętu firmy Philips i innych producentów, wyświetlany jest na monitorach w pracowni i w sterowni z poziomu jednego stanowiska.
Ustawienia systemu Xper

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.

Ustawienia aparatu Xper usprawniające przebieg pracy

Aparat Xper, którego nazwa stanowi złożenie terminów „X-ray Personalized” (dosłownie: „spersonalizowane RTG”), umożliwia użytkownikom dostosowywanie funkcji systemowych do danego przebiegu pracy i rodzaju zabiegu. Ogranicza to konieczność wykonywania zadań ręcznie i skraca trwanie czasochłonnych operacji. Wygodna obsługa aparatu sprzyja pewniejszemu i szybszemu diagnozowaniu.
EP cockpit XL

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.

Więcej możliwości przeglądania dzięki rozwiązaniu EP cockpit XL

Stanowisko EP cockpit XL zostało wyposażone w duży, 56-calowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu można łatwo dostrzec nawet drobne szczegóły złożonych struktur anatomicznych. Pozwala ono na tworzenie niestandardowych układów ekranu, jak również zmianę rozmiaru i powiększanie obrazów w celu lepszego uwidocznienia obszarów będących przedmiotem zainteresowania.
EP navigator

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.

Zabiegi pod kontrolą obrazowania, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oprogramowania EP navigator.

Oprogramowanie EP navigator do stosowania w pracowniach elektrofizjologii interwencyjnej umożliwia wizualizację 3D w czasie rzeczywistym struktur anatomicznych serca i położenia cewników na jednym obrazie. Informacje te wspomagają lekarzy w pewniejszym i bardziej intuicyjnym przeprowadzaniu skomplikowanych procedur elektrofizjologicznych. Funkcja EndoView pozwala na uwidocznienie wnętrza lewego przedsionka na potrzeby precyzyjniejszego prowadzenia cewnika.
Ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG dostosowane do potrzeb pracowni elektrofizjologii

Aparaty Allura Xper firmy Philips wyposażono w specjalne ustawienia dawki promieniowania RTG dostosowane do wymagań procedur elektrofizjologicznych. Umożliwiają one ograniczenie ekspozycji personelu i pacjentów na promieniowanie rentgenowskie nawet o 80%.
EP logging and reporting

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.

Funkcje EP logging i EP reporting do zapisu i raportowania danych elektrofizjologicznych na potrzeby kardiologii.

System ten zapewnia integrację wszystkich uzyskanych w pracowni informacji, związanych z badaniami i zabiegami elektrofizjologicznymi pacjenta, na jednym komputerze. Usprawnia to przebieg pracy, zapewnia spójność danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. System gromadzi i przechowuje dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta, oraz wyniki pomiarów i krzywe pochodzące z systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych*. Istnieje również możliwość przechowywania danych dotyczących zabiegów pacjenta, zapisanych przez użytkowników końcowych, w systemie Xper Information Management.
  • *Wymaga to posiadania opcjonalnego interfejsu obsługującego system rejestracji danych elektrofizjologicznych innego producenta.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej