System Ingenia Prodiva 1.5T CS Rewolucyjny przebieg pracy zapewnia szybkość i efektywność

System Ingenia Prodiva 1.5T CS

Rewolucyjny przebieg pracy zapewnia szybkość i efektywność

Znajdź podobne produkty

Niezawodność i przewidywalność to cechy o kluczowym znaczeniu w obrazowaniu MR. To właśnie z myślą o nich zaprojektowano system Ingenia Prodiva 1.5T CS firmy Philips. W tym celu wyposażono go w sprawdzoną cyfrową szerokopasmową technologię dStream stosowaną w ponad 2000 aparatów zainstalowanych na całym świecie. Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow od samego początku wspomaga użytkowników o różnym poziomie doświadczenia w rutynowym przeprowadzaniu powtarzalnych badań MR. Niskie koszty instalacji, niewielkie wymiary, dostępność ciągłego wsparcia technicznego i łatwość modernizacji pozwalają przewidzieć całkowity koszt utrzymania i zapewniają spokój ducha.

  • 1. W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań z użyciem aparatu Achieva.
  • 2 W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań (w tym mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego) z użyciem systemu rezonansu magnetycznego Achieva.
  • 3. Za standardowe warunki pracy uznaje się typowe skanowanie bez zakłóceń zasilania, systemu chłodzącego oraz wykonywania czynności serwisowych.
  • 4. Zależnie od warunków umowy i dostępności lokalnej.
  • Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.