System Ingenia Prodiva 1.5T CX Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

System Ingenia Prodiva 1.5T CX

Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Znajdź podobne produkty

System Prodiva, wyposażony w cyfrową szerokopasmową technologię dStream o skuteczności sprawdzonej w ponad 2000 aparatów zainstalowanych na całym świecie oraz uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow, nie tylko wspiera podejmowanie decyzji klinicznych, ale pozwala również na przebadanie większej liczby pacjentów. Intuicyjny interfejs użytkownika upraszczający wykonywanie wystandaryzowanych procedur umożliwia przeprowadzanie badań MR zaraz po instalacji. Co więcej, niskie koszty instalacji, niewielkie wymiary, dostępność ciągłego wsparcia technicznego i łatwość modernizacji pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć możliwości pracowni.

Specyfikacja

Magnet system
Magnet system
Średnica otworu gantry
 • 60 cm
Masa magnesu
 • 2700 kg
Typowa homogeniczność VRMS przy DSV wynoszącym 40 cm
 • ≤ 0,9 ppm
Maksymalne pole widzenia
 • do 50 cm (w osi X, Y), do 45 cm (w osi Z)
Szybkość parowania czynnika chłodzącego w zwykłych warunkach skanowania
 • 0 l/h*
Stellar HP gradients
Stellar HP gradients
Maks. amplituda dla każdej osi
 • 33 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
 • 120 T/m/s
Resolution parameters
Resolution parameters
Maks. matryca skanowania
 • 1024
Najwyższa rozdzielczość w płaszczyźnie
 • 5 μm
Maks. liczba przekrojów
 • 1024 (opcjonalnie 2048)
RF transmit
RF transmit
Moc wyjściowa
 • 18 kW
Transmisja RF
 • Tak
RF Receive
RF Receive
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki (NVS)/przy stole pacjenta (typu anterior)
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
Tor sygnału od elektroniki cewki do złącza
 • Cyfrowe
Tor sygnału od elektroniki cewki do magnesu
 • Cyfrowe
Tor sygnału od elektroniki cewki do rekonstruktora
 • Cyfrowe
Siting information
Siting information
Minimalna wysokość stropu
 • 2,35 m²
Minimalne wymagania dotyczące miejsca instalacji (sala badań, pomieszczenie techniczne i sterownia)
 • 25 m²
Patient environment
Patient environment
Średnica tunelu
 • 60 cm
Poszerzenie na obu końcach
 • Tak
Bezprzewodowa synchronizacja parametrów życiowych pacjenta
 • Tak
Różne rozwiązania w zakresie redukcji szumu akustycznego
 • Tak
Single operator workflow
Single operator workflow
SmartSelect
 • Tak
SmartExam (opcja)
 • Tak
SmartStart
 • Tak
SmartLine (w zależności od pakietu)
 • Tak
SmartLink (w zależności od pakietu)
 • Tak
Breeze workflow
Breeze workflow
Cewka Breeze Posterior
 • Tak
Cewki Breeze Anterior (opcja)
 • Tak
Złącza Breeze
 • Tak
Interfejs dS Breeze
 • Tak
Stół pacjenta Breeze
 • Tak
Miejsce do przechowywania cewek Breeze (opcja)
 • Tak
 • 1. W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań z użyciem aparatu Achieva.
 • 2 W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań (w tym mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego) z użyciem systemu rezonansu magnetycznego Achieva.
 • 3. Zależnie od warunków umowy i dostępności lokalnej.
 • 4. Za standardowe warunki pracy uznaje się typowe skanowanie bez zakłóceń zasilania, systemu chłodzącego oraz wykonywania czynności serwisowych.
 • Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.