System Ingenia Prodiva 1.5T CX Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

System Ingenia Prodiva 1.5T CX

Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Znajdź podobne produkty

System Prodiva, wyposażony w cyfrową szerokopasmową technologię dStream o skuteczności sprawdzonej w ponad 2000 aparatów zainstalowanych na całym świecie oraz uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow, nie tylko wspiera podejmowanie decyzji klinicznych, ale pozwala również na przebadanie większej liczby pacjentów. Intuicyjny interfejs użytkownika upraszczający wykonywanie wystandaryzowanych procedur umożliwia przeprowadzanie badań MR zaraz po instalacji. Co więcej, niskie koszty instalacji, niewielkie wymiary, dostępność ciągłego wsparcia technicznego i łatwość modernizacji pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć możliwości pracowni.

  • 1. W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań z użyciem aparatu Achieva.
  • 2 W oparciu o badanie wewnętrzne porównujące przebieg badań (w tym mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego) z użyciem systemu rezonansu magnetycznego Achieva.
  • 3. Zależnie od warunków umowy i dostępności lokalnej.
  • 4. Za standardowe warunki pracy uznaje się typowe skanowanie bez zakłóceń zasilania, systemu chłodzącego oraz wykonywania czynności serwisowych.
  • Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.