Sonalleve Termoablacja ultradźwiękowa pod kontrolą obrazu MR (MR-HIFU)

System terapeutyczny

Product number:

781360

Poszerz swoją ofertę usług w zakresie opieki zdrowotnej kobiet i onkologii. System MR-HIFU Sonalleve to nieinwazyjna alternatywa dla tradycyjnego leczenia chirurgicznego mięśniaków macicy oraz paliatywnego leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej z przerzutami do kości.

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*
*
*
*
*

Oczekiwania

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*
*

Testimonials

U wielu pacjentów w późniejszej fazie choroby rozwijają się przerzuty do kości, mogące powodować silny i trudny do zniesienia ból. W Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie do nieinwazyjnego paliatywnego leczenia bólu towarzyszącego przerzutom do kości wykorzystywany jest innowacyjny system MR-HIFU Sonalleve.

Dr Merel Huisman, radiolog
Prof. Maurice van den Bosch, Kierownik Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej

„System MR-HIFU Sonalleve umożliwia nam pozbycie się mięśniaków macicy bez wykonywania zabiegów chirurgicznych. Moim zdaniem leczenie za pomocą systemu MR-HIFU Sonalleve to bardzo obiecująca metoda, ponieważ można je przeprowadzić w ramach leczenia ambulatoryjnego. To bardzo korzystne pod względem finansowym, a ponadto przyjazne dla pacjentów„.
 

Profesor Klaus Diedrich, kierownik Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Uniwersyteckim Schleswig-Holstein Lübeck, Niemcy

„Rozpoczęliśmy leczenie bólu u pacjentów z chorobą nowotworową, u których wystąpiły przerzuty do kości, z zastosowaniem systemu MR-HIFU Sonalleve. Wyniki były bardzo obiecujące od samego początku; u większości naszych pacjentów ból ustąpił w znacznym stopniu w ciągu tygodnia po zabiegu„.
 

Profesor Nandita deSouza, współkierownik The Institute of Cancer Research, Sutton, Surrey, Wielka Brytania

„Zastosowanie nowego urządzenia DISC do chłodzenia skóry w systemie Sonalleve MR-HIFU pozwala nam leczyć nasze pacjentki z mięśniakami znacznie szybciej niż dotychczas.* Zaczęliśmy także leczyć większe mięśniaki macicy i teraz możemy zaoferować tę nieinwazyjną metodę większej liczbie pacjentek„.

* Różnica pomiędzy systemem MR-HIFU Sonalleve z oprogramowaniem w wersji 3.2 bez urządzenia DISC i z oprogramowaniem w wersji 3.5 i urządzeniem DISC

Profesor Markus Zähringer, kierownik medyczny Kliniki Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej, Marienhospital, Stuttgart, Niemcy.

Specyfikacja Pokaż wszystkie

Zgodność
Compatibility
Achieva: 1.5T, 3.0T i 3.0T TX T
Achieva SmartPath do dStream: 1.5T i 3.0T TX T
Multiva 1.5 T
Ingenia: 1.5T i 3.0T T
Ingenia CX: 1.5T i 3.0T T
Konfiguracja
Dedykowany wózek pacjenta ze stołem sytemu MR
Osobny wózek pacjenta umieszcza nad obniżonym stołem do badań MR
Oszczędność czasu dzięki przygotowywaniu pacjenta do zabiegu poza gabinetem MR
Zautomatyzowany system pozycjonowania przetwornika o pięciu stopniach swobody
Głowica terapeutyczna HIFU
Konstrukcja własna firmy Philips, model SX140 mm
Długość ogniska 140 mm
Konsola systemu Sonalleve
Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do planowania leczenia, tworzenia map termicznych, kontroli temperatury podczas ablacji, prowadzenia operatora w trakcie terapii oraz komunikacji z systemem MR firmy Philips
Metoda nagrzewania
Wielkości komórek terapeutycznych
W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności ablacji trajektorie punktu ogniskowania wykorzystują dyfuzję cieplną. Dostępne są różne wielkości komórki terapeutycznej o średnicy 4, 8, 12, 14 i 16 mm. Długość komórki terapeutycznej wynosi zwykle 2,5-krotność jej średnicy
Nagrzewanie objętościowe
Punkt ogniskowania porusza się szybko w koncentrycznych okręgach w celu osiągnięcia w krótkim czasie takiej samej temperatury w całym precyzyjnie określonym obszarze (komórka terapeutyczna)
DISC
Bezpośrednie chłodzenie skóry
Temperatura skóry pacjenta jest utrzymywana na stałym poziomie około 20°C °C
Sprzężenie bezpośrednie
W celu zapewnienia optymalnego chłodzenia pacjent leży bezpośrednio na membranie; większość pacjentów nie wymaga zastosowania żelowych podkładek
Informacja zwrotna
Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym
Pomiar temperatury i dawki cieplnej w czasie rzeczywistym w celu dostosowania parametrów sonikacji w czasie jej trwania pozwala osiągać żądaną temperaturę i objętość ablacji, niezależnie od miejscowych różnic we właściwościach tkanki
Interfejs HIFU-MR czasu rzeczywistego
System i konsola systemu MR
Pomiędzy systemem Sonalleve MR-HIFU a konsolą systemu MR Achieva
Dedykowany interfejs pozwala na sterowanie aparatem i pozyskiwanie obrazów w celu kontroli temperatury w czasie rzeczywistym
Sekwencje obrazowania
Planowanie zabiegu
Na trójwymiarowych diagnostycznych obrazach MR
Do planowania leczenia można użyć wszystkich standardowych sekwencji MR o jakości diagnostycznej
Na potrzeby ablacji ultradźwiękowej dostępne są dedykowane protokoły badań ExamCard
DMT
Termometr dwufunkcyjny
Wykorzystanie nowatorskiej termometrii tkanki tłuszczowej w oparciu o T2-zależne obrazy MR, mierzącej łączny wzrost temperatury objętości poddawanej leczeniu w czasie trwania całej terapii za pomocą termometrii wykorzystującej przesunięcie częstotliwości rezonansowej protonów (PRFS)
Monitorowanie temperatury PRFS
Sekwencje MR oparte na technice FFE-EPI
Temperatura oraz mapy dawek cieplnych są obliczane na podstawie różnic fazowych indukowanych przez wrażliwe na temperaturę przesunięcie częstotliwości rezonansu protonowego
Częstotliwość odświeżania obrazów termicznych
Sześć warstw co 3,5 sec
Trzy warstwy czołowe i jedna warstwa strzałkowa przechodzące przez punkt ogniskowania, dwie warstwy swobodnie pozycjonowane, jak pole bliskie znajdujące się na drodze wiązki przed przejściem przez komórkę terapeutyczną oraz pole dalekie znajdujące się w obszarze wiązki po przejściu przez komórkę terapeutyczną sec
Dokładność
Zmiany temperatury ±1°C °C
Monitorowanie temperatury na podstawie obrazów T2-zależnych
Powtarzalne i długoterminowe
Na podstawie T2-zależnych obrazów MR
Skalibrowany pomiar temperatury bezwzględnej tkanki tłuszczowej
W pełni zintegrowany i zautomatyzowany przebieg leczenia
Dokładność
±2°C °C
Oprogramowanie i interfejs użytkownika
Dedykowane narzędzia
Protokoły badań ExamCard do systemów MR firmy Philips
Niezwykła szybkość skanowania i łatwość użycia
Planowanie zabiegu
Oparte na trójwymiarowych obrazach diagnostycznych MR
Narzędzia do szybkiego planowania objętości poddawanej leczeniu, dróg wiązki ultradźwiękowej i pozycji przetwornika
Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo pacjentów, umożliwiające sprawdzenie, czy na drodze wiązki ultradźwiękowej nie znajdują się przeszkody
Narzędzie do automatycznego wprowadzania danych
Oblicza rozmiar i pozycję wielu komórek terapeutycznych w celu pokrycia objętości leczenia
Kształtowanie wiązki
Aby zapobiec ekspozycji na wysokie dawki energii ultradźwiękowej wrażliwych obszarów ciała, takich jak blizny lub fałdy skórne, można wyznaczyć obszary OAR lub OAR o szczególnej wrażliwości
Mapy temperaturowe
Tworzone w czasie rzeczywistym mapy termiczne PRFS oraz mapy dawki cieplnej są nakładane na anatomiczne obrazy MR w celu ciągłego monitorowania prowadzonego leczenia
Krzywa wzrostu temperatury
Wyświetla temperaturę i dawkę cieplną w czasie w trakcie pojedynczej sesji sonikacji