Sonalleve System terapeutyczny

Sonalleve Termoablacja ultradźwiękowa pod kontrolą obrazu MR (MR-HIFU)

System terapeutyczny

Znajdź podobne produkty

Poszerz swoją ofertę usług w zakresie opieki zdrowotnej kobiet i onkologii. System MR-HIFU Sonalleve to nieinwazyjna alternatywa dla tradycyjnego leczenia chirurgicznego mięśniaków macicy oraz paliatywnego leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej z przerzutami do kości.

Specyfikacja

Zgodność
Zgodność
Compatibility
 • Achieva: 1.5T, 3.0T i 3.0T TX T
 • Achieva SmartPath do dStream: 1.5T i 3.0T TX T
 • Multiva 1.5 T
 • Ingenia: 1.5T i 3.0T T
 • Ingenia CX: 1.5T i 3.0T T
Konfiguracja
Konfiguracja
Dedykowany wózek pacjenta ze stołem sytemu MR
 • Osobny wózek pacjenta umieszcza nad obniżonym stołem do badań MR
 • Oszczędność czasu dzięki przygotowywaniu pacjenta do zabiegu poza gabinetem MR
 • Zautomatyzowany system pozycjonowania przetwornika o pięciu stopniach swobody
Głowica terapeutyczna HIFU
 • Konstrukcja własna firmy Philips, model SX140 mm
 • Długość ogniska 140 mm
Konsola systemu Sonalleve
 • Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do planowania leczenia, tworzenia map termicznych, kontroli temperatury podczas ablacji, prowadzenia operatora w trakcie terapii oraz komunikacji z systemem MR firmy Philips
Metoda nagrzewania
Metoda nagrzewania
Wielkości komórek terapeutycznych
 • W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności ablacji trajektorie punktu ogniskowania wykorzystują dyfuzję cieplną. Dostępne są różne wielkości komórki terapeutycznej o średnicy 4, 8, 12, 14 i 16 mm. Długość komórki terapeutycznej wynosi zwykle 2,5-krotność jej średnicy
Nagrzewanie objętościowe
 • Punkt ogniskowania porusza się szybko w koncentrycznych okręgach w celu osiągnięcia w krótkim czasie takiej samej temperatury w całym precyzyjnie określonym obszarze (komórka terapeutyczna)
DISC
DISC
Bezpośrednie chłodzenie skóry
 • Temperatura skóry pacjenta jest utrzymywana na stałym poziomie około 20°C °C
Sprzężenie bezpośrednie
 • W celu zapewnienia optymalnego chłodzenia pacjent leży bezpośrednio na membranie; większość pacjentów nie wymaga zastosowania żelowych podkładek
Informacja zwrotna
Informacja zwrotna
Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym
 • Pomiar temperatury i dawki cieplnej w czasie rzeczywistym w celu dostosowania parametrów sonikacji w czasie jej trwania pozwala osiągać żądaną temperaturę i objętość ablacji, niezależnie od miejscowych różnic we właściwościach tkanki
Interfejs HIFU-MR czasu rzeczywistego
Interfejs HIFU-MR czasu rzeczywistego
System i konsola systemu MR
 • Pomiędzy systemem Sonalleve MR-HIFU a konsolą systemu MR Achieva
 • Dedykowany interfejs pozwala na sterowanie aparatem i pozyskiwanie obrazów w celu kontroli temperatury w czasie rzeczywistym
Sekwencje obrazowania
Sekwencje obrazowania
Planowanie zabiegu
 • Na trójwymiarowych diagnostycznych obrazach MR
 • Do planowania leczenia można użyć wszystkich standardowych sekwencji MR o jakości diagnostycznej
 • Na potrzeby ablacji ultradźwiękowej dostępne są dedykowane protokoły badań ExamCard
DMT
DMT
Termometr dwufunkcyjny
 • Wykorzystanie nowatorskiej termometrii tkanki tłuszczowej w oparciu o T2-zależne obrazy MR, mierzącej łączny wzrost temperatury objętości poddawanej leczeniu w czasie trwania całej terapii za pomocą termometrii wykorzystującej przesunięcie częstotliwości rezonansowej protonów (PRFS)
Monitorowanie temperatury PRFS
Monitorowanie temperatury PRFS
Sekwencje MR oparte na technice FFE-EPI
 • Temperatura oraz mapy dawek cieplnych są obliczane na podstawie różnic fazowych indukowanych przez wrażliwe na temperaturę przesunięcie częstotliwości rezonansu protonowego
Częstotliwość odświeżania obrazów termicznych
 • Sześć warstw co 3,5 sec
 • Trzy warstwy czołowe i jedna warstwa strzałkowa przechodzące przez punkt ogniskowania, dwie warstwy swobodnie pozycjonowane, jak pole bliskie znajdujące się na drodze wiązki przed przejściem przez komórkę terapeutyczną oraz pole dalekie znajdujące się w obszarze wiązki po przejściu przez komórkę terapeutyczną sec
Dokładność
 • Zmiany temperatury ±1°C °C
Monitorowanie temperatury na podstawie obrazów T2-zależnych
Monitorowanie temperatury na podstawie obrazów T2-zależnych
Powtarzalne i długoterminowe
 • Na podstawie T2-zależnych obrazów MR
 • Skalibrowany pomiar temperatury bezwzględnej tkanki tłuszczowej
 • W pełni zintegrowany i zautomatyzowany przebieg leczenia
Dokładność
 • ±2°C °C
Oprogramowanie i interfejs użytkownika
Oprogramowanie i interfejs użytkownika
Dedykowane narzędzia
 • Protokoły badań ExamCard do systemów MR firmy Philips
 • Niezwykła szybkość skanowania i łatwość użycia
Planowanie zabiegu
 • Oparte na trójwymiarowych obrazach diagnostycznych MR
 • Narzędzia do szybkiego planowania objętości poddawanej leczeniu, dróg wiązki ultradźwiękowej i pozycji przetwornika
 • Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo pacjentów, umożliwiające sprawdzenie, czy na drodze wiązki ultradźwiękowej nie znajdują się przeszkody
Narzędzie do automatycznego wprowadzania danych
 • Oblicza rozmiar i pozycję wielu komórek terapeutycznych w celu pokrycia objętości leczenia
Kształtowanie wiązki
 • Aby zapobiec ekspozycji na wysokie dawki energii ultradźwiękowej wrażliwych obszarów ciała, takich jak blizny lub fałdy skórne, można wyznaczyć obszary OAR lub OAR o szczególnej wrażliwości
Mapy temperaturowe
 • Tworzone w czasie rzeczywistym mapy termiczne PRFS oraz mapy dawki cieplnej są nakładane na anatomiczne obrazy MR w celu ciągłego monitorowania prowadzonego leczenia
Krzywa wzrostu temperatury
 • Wyświetla temperaturę i dawkę cieplną w czasie w trakcie pojedynczej sesji sonikacji
 • *Kobiety planujące ciążę powinny przed rozważeniem terapii MR-HIFU skonsultować się z lekarzem.