Achieva Modernizacja systemu MR

Achieva 3.0T Modernizacja do wersji MultiTransmit 3.0

Modernizacja systemu MR

Znajdź podobne produkty

Modernizacja systemu Achieva 3.0T do wersji MultiTransmit poprawia jednorodność obrazu i jego spójność w różnego rodzaju zastosowaniach. Pozwala to wykonywać obrazowanie u większej liczby osób i pozyskiwać nowych pacjentów. Szybsze skanowanie i mniejsza liczba powtórzeń zwiększają wydajność.