Achieva Modernizacja systemu MR

Achieva 3.0T Modernizacja do wersji MultiTransmit 3.0

Modernizacja systemu MR

Znajdź podobne produkty

Modernizacja systemu Achieva 3.0T do wersji MultiTransmit poprawia jednorodność obrazu i jego spójność w różnego rodzaju zastosowaniach. Pozwala to wykonywać obrazowanie u większej liczby osób i pozyskiwać nowych pacjentów. Szybsze skanowanie i mniejsza liczba powtórzeń zwiększają wydajność.

Cechy
Dostosowanie parametrów badania (RF) do pacjenta

Dostosowanie parametrów badania (RF) do pacjenta zapewnia optymalną jednorodność

Korzystając z wielu źródeł sygnału RF, w technologii MultiTransmit można dostosować sygnały RF do każdego pacjenta. W efekcie następuje poprawa jednorodności i spójności obrazu, szczególnie ważna w przypadku obrazowania piersi i całego ciała. Korzystając z wielu źródeł sygnału RF, w technologii MultiTransmit można dostosować sygnały RF do każdego pacjenta. W efekcie następuje poprawa jednorodności i spójności obrazu, szczególnie ważna w przypadku obrazowania piersi i całego ciała.
Niska wartość miejscowego współczynnika SAR

Niska wartość miejscowego współczynnika SAR umożliwia szybsze skanowanie

Technologia MultiTransmit pokonuje problem zacienienia dielektrycznego dzięki wykorzystaniu równoległej transmisji sygnałów RF z wielu źródeł. Automatycznie optymalizuje ona moc, amplitudę, fazę i krzywą, aby uzyskać optymalną jednorodność RF. Korzystając z wielu źródeł RF, technologia MultiTransmit zapewnia zmniejszenie lokalnej wartości współczynnika absorpcji właściwej (SAR), tym samym umożliwiając wzrost szybkości skanowania nawet o 40%.