UroNav

System biopsji fuzyjnej MR/USG

Znajdź podobne produkty

System UroNav dokonuje fuzji obrazów MR wykonanych przed biopsją prostaty z obrazami z biopsji pod kontrolą ultrasonografii w czasie rzeczywistym, dzięki czemu prostata i podejrzane zmiany są wyraźnie widoczne, podobnie jak tor igły biopsyjnej. Wykorzystując zarówno technologie śledzenia elektromagnetycznego i nawigacji, jak i wbudowany komputer oraz interfejs do obrazowania w czasie rzeczywistym, system UroNav zapewnia precyzyjne pobranie celowanych wycinków z podejrzanych miejsc za pomocą łatwej w obsłudze mobilnej stacji akwizycyjnej.

Cechy
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.
Click here for more information
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.
Click here for more information
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.
Click here for more information
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.
Click here for more information
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.
Click here for more information
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.
Click here for more information
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.
 • Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
 • Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
 • Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
 • Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Zobacz wszystkie cechy
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.
Click here for more information
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej
Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR sprzed biopsji i obrazów ultrasonograficznych na potrzeby przeprowadzenia biopsji celowanej

Fuzja obrazów MR/USG pozwala zarejestrować uzyskane wcześniej obrazy diagnostyczne MR z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanym w czasie rzeczywistym. System UroNav wyświetla fioletowy zarys segmentów prostaty z badania MR, zaś zielone i czerwone „cele” wskazują lokalizację podejrzanych zmian wykrytych podczas obrazowania USG.
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.
Click here for more information
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności
Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Możliwość przejrzenia danych klinicznych przed biopsją w celu zyskania większej pewności

Dzięki możliwości przeglądania obrazów MR, segmentacji gruczołu, „celowania” biopsji oraz dostępowi do informacji radiologicznych z systemu PI-RADS® przed biopsją urolodzy zyskują większą pewność podczas przeprowadzania zabiegu.
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.
Click here for more information
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej
Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

Obsługa biopsji przezodbytniczej i przezkrokowej

System UroNav obsługuje zarówno biopsję przezodbytniczą, jak i przezkrokową (przy użyciu sondy wolnej oraz przymocowanej do ramienia sterującego), dzięki czemu biopsja fuzyjna może stać się preferowaną metodą biopsji w placówce.
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.
Click here for more information
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu
Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Przeglądanie wszystkich danych 3D z biopsji po zabiegu

Specjaliści mogą przeglądać lokalizacje docelowe biopsji i próbki tkanek pobrane podczas zabiegu w 3D, co ułatwia identyfikację lokalizacji próbek z biopsji. System UroNav umożliwia również przeglądanie i eksportowanie zrzutów ekranu i nagrań wideo wykonanych podczas zabiegu biopsji fuzyjnej.
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.
Click here for more information
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji
System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

System UroNav ułatwia przeprowadzenie biopsji — nawet bez obrazów MR sprzed biopsji

Możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu systemu UroNav z wykorzystaniem tylko ultrasonografii pozwala śledzić lokalizacje biopsji pod kontrolą ultrasonografii bez konieczności wcześniejszego badania MR. Lokalizacje biopsji można rejestrować podczas badań MR wykonanych w przyszłości i ponownie pobierać z nich próbki. Dane z zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem tylko obrazowania USG, w tym dane dotyczące lokalizacji biopsji, można wyeksportować do aplikacji DynaCAD Prostate na potrzeby dalszej analizy.
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.
Click here for more information
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej
Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

Wyświetlanie podczas zabiegów punktów odniesienia z poprzednich/obecnej biopsji fuzyjnej

System UroNav automatycznie wyświetla lokalizacje biopsji z poprzednich zabiegów. Lokalizacje te mogą zostać użyte jako punkty odniesienia podczas biopsji fuzyjnej z wykorzystaniem obrazowania MR. Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać zarejestrowane punkty z poprzednich biopsji, aby uwzględnić opcjonalne elastyczne odkształcanie na podstawie obrazu.

Specyfikacja

Wymiary wózka UroNav
Wymiary wózka UroNav
Masa
 • 69,7 kg
Wyświetlacz
 • 24-calowy
Wymiary systemu
 • 66,5 cala (wys.) × 31,5 cala (szer.) × 20,5 cala (gł.)
Wymiary wózka UroNav
Wymiary wózka UroNav
Masa
 • 69,7 kg
Wyświetlacz
 • 24-calowy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Wymiary wózka UroNav
Wymiary wózka UroNav
Masa
 • 69,7 kg
Wyświetlacz
 • 24-calowy
Wymiary systemu
 • 66,5 cala (wys.) × 31,5 cala (szer.) × 20,5 cala (gł.)
 • PI-RADS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym American College of Radiology.
 • Produkt nie jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?