Q-Station Rozwiązania usprawniające przebieg pracy

Q-Station

Rozwiązania usprawniające przebieg pracy

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie Q-Station usprawnia przebieg pracy, ułatwia przeprowadzanie zaawansowanej analizy i oceny ilościowej ogólnych danych obrazowych z aparatów firmy Philips. Q-Station oferuje pełny zestaw funkcji z możliwością obsługi na stanowisku poza aparatem, opracowanych z myślą o specyficznych potrzebach toku pracy.