Diamond Select Ultrasonograf

Diamond Select HD11 XE

Ultrasonograf

Znajdź podobne produkty

Aparat HD11 XE został zaprojektowany pod kątem wysokiej rozdzielczości — od cyfrowego szerokopasmowego układu formowania wiązki z funkcją obrazowania SonoCT po wydajne przetwarzanie obrazu XRES. Efektem jest wyostrzenie marginesów oraz obniżenie zakłóceń i szumów speklowych w celu poprawy widoczności i kontrastu.

  • Jest to opcjonalny dodatek do podstawowego aparatu Diamond Select.