HeartStart Data Messenger

Oprogramowanie defibrylatorów HeartStart

Znajdź podobne produkty

Pobieranie, zapisywanie i wysyłanie danych z defibrylatorów AED firmy Philips tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Cechy
Różne tryby przetwarzania danych przy... || Efficient workflow
Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze
Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.
Click here for more information
Różne tryby przetwarzania danych przy... || Efficient workflow
Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.
Tryb manualny i automatyczny
Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.

Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa
Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.
Click here for more information
Tryb manualny i automatyczny
Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).
Click here for more information
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decy... || Efficient workflow
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji
Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.
Click here for more information
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decy... || Efficient workflow
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.
 • Różne tryby przetwarzania danych przy... || Efficient workflow
 • Tryb manualny i automatyczny
 • Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
 • Pomoc przy podejmowaniu szybkich decy... || Efficient workflow
Zobacz wszystkie cechy
Różne tryby przetwarzania danych przy... || Efficient workflow
Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze
Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.
Click here for more information
Różne tryby przetwarzania danych przy... || Efficient workflow
Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Różne tryby przetwarzania danych przypadków w defibrylatorze

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych przypadków pacjentów z defibrylatora AED lub monitora i ich przesyłanie do analizy przez ordynatora, kolegę po fachu lub lekarza prowadzącego, usuwanie danych z defibrylatora oraz synchronizację czasu przypadków i zegara defibrylatora z komputerem PC.
Tryb manualny i automatyczny
Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.

Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa
Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.
Click here for more information
Tryb manualny i automatyczny
Uproszczona obsługa

Uproszczona obsługa

Program HeartStart Data Messenger oferuje użytkownikowi dwie możliwości: podczas pracy w trybie manualnym pozwala kierować procesem przetwarzania danych przypadków na bieżąco, ale może działać również bez ingerencji operatora – upraszczając jego pracę dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych w tle w oparciu o wstępnie skonfigurowane preferencje.
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).
Click here for more information
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem
Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Wydajne przetwarzanie wielu przypadków za jednym razem

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia automatyczne pobieranie wielu raportów danych pacjentów za jednym razem za pośrednictwem sieci LAN, a następnie ich łączne przesyłanie do bazy danych Event Review Pro lub do systemu elektronicznej dokumentacji opieki nad pacjentem (ePCR).
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decy... || Efficient workflow
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji
Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.
Click here for more information
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decy... || Efficient workflow
Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Pomoc przy podejmowaniu szybkich decyzji

Monitor/defibrylator HeartStart MRx umożliwia przesyłanie danych z prowadzonego w terenie monitorowania zapisu EKG z 12 odprowadzeń i parametrów życiowych do platformy HeartStart Telemedicine System albo do oprogramowania HeartStart 12-Lead Transfer Station. Pozwala to lekarzom wspomagać personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności ratunkowych i wyboru docelowej placówki służby zdrowia.

Specyfikacja

Supported Defibrillators
Supported Defibrillators
AEDs
 • Philips and Laerdal HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
ALS Monitor/defibrillators
 • Firma Philips: HeartStart MRx, XL, XLT. Firma Laerdal: HeartStart 4000
PC Hardware
PC Hardware
Processor speed
 • Co najmniej 1 GHz
Display
 • Rozdzielczość 1280 × 768 lub wyższa
Memory
 • Co najmniej 1 GB
Disk storage space
 • Co najmniej 40 GB
Software Platform
Software Platform
Operating system
 • System operacyjny Windows firmy Microsoft: XP Professional SP 3 lub nowszy (32-bitowy) XP, wersja na tablet (32-bitowy) Windows 7 (32- i 64-bitowy)
Browser
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej
Email application
 • Możliwość przesyłania danych przypadków pacjentów z użyciem klienta poczty elektronicznej zgodnego z MAPI. Uwzględnione stacje klienckie poczty elektronicznej: Windows XP Pro, Windows XP (wersja na tablet), Windows 2003 Server, Windows Vista i Windows 7.
Connectivity
Connectivity
Internet or Intranet
 • Możliwość pobrania i uruchamiania programu Data Messenger. Przesyłanie danych pacjentów do skrzynki odbiorczej systemu Event Review Pro lub systemu HeartStartTelemedicine
Ethernet
 • Przesyłanie danych z monitorów/defibrylatorów HeartStart MRx z użyciem zadań wsadowej transmisji danych i sieci LAN
Bluetooth®
 • Możliwość przesyłania danych pacjentów z monitorów/defibrylatorów MRx bezprzewodowo w technologii Bluetooth. Adapter Bluetooth obsługuje sterownik stosu firmy Microsoft lub Widcomm. Zalecany adapter to mikroadapter IOGEAR Bluetooth 2.1 USB (model GBU421).
FTP server
 • Obsługa przesyłania danych z monitorów/defibrylatorów HeartStart MRx z użyciem zadań wsadowej transmisji danych i sieci LAN
Infrared (IRdA)
 • Możliwość odczytu przypadków pacjentów z defibrylatorów HeartStart OnSite (HS1) lub FRx. Urządzenie nadawczo-odbiorcze bądź adapter do przesyłu danych w podczerwieni. W ofercie firmy Philips dostępny jest adapter do przesyłu danych w podczerwieni o numerze kat. ACT‐IR.
Card reader
 • Karta Secure Digital (SD) w przypadku defibrylatorów FR3 i Compact Flash w modelach HeartStart MRx, FR2, XL, XLT i 4000. W ofercie firmy Philips dostępny jest zgodny czytnik kart danych (nr kat. M3524A).
Supported Defibrillators
Supported Defibrillators
AEDs
 • Philips and Laerdal HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
ALS Monitor/defibrillators
 • Firma Philips: HeartStart MRx, XL, XLT. Firma Laerdal: HeartStart 4000
PC Hardware
PC Hardware
Processor speed
 • Co najmniej 1 GHz
Display
 • Rozdzielczość 1280 × 768 lub wyższa
Zobacz wszystkie specyfikacje
Supported Defibrillators
Supported Defibrillators
AEDs
 • Philips and Laerdal HeartStart FR3, FR2+, FRx, HS1
ALS Monitor/defibrillators
 • Firma Philips: HeartStart MRx, XL, XLT. Firma Laerdal: HeartStart 4000
PC Hardware
PC Hardware
Processor speed
 • Co najmniej 1 GHz
Display
 • Rozdzielczość 1280 × 768 lub wyższa
Memory
 • Co najmniej 1 GB
Disk storage space
 • Co najmniej 40 GB
Software Platform
Software Platform
Operating system
 • System operacyjny Windows firmy Microsoft: XP Professional SP 3 lub nowszy (32-bitowy) XP, wersja na tablet (32-bitowy) Windows 7 (32- i 64-bitowy)
Browser
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej
Email application
 • Możliwość przesyłania danych przypadków pacjentów z użyciem klienta poczty elektronicznej zgodnego z MAPI. Uwzględnione stacje klienckie poczty elektronicznej: Windows XP Pro, Windows XP (wersja na tablet), Windows 2003 Server, Windows Vista i Windows 7.
Connectivity
Connectivity
Internet or Intranet
 • Możliwość pobrania i uruchamiania programu Data Messenger. Przesyłanie danych pacjentów do skrzynki odbiorczej systemu Event Review Pro lub systemu HeartStartTelemedicine
Ethernet
 • Przesyłanie danych z monitorów/defibrylatorów HeartStart MRx z użyciem zadań wsadowej transmisji danych i sieci LAN
Bluetooth®
 • Możliwość przesyłania danych pacjentów z monitorów/defibrylatorów MRx bezprzewodowo w technologii Bluetooth. Adapter Bluetooth obsługuje sterownik stosu firmy Microsoft lub Widcomm. Zalecany adapter to mikroadapter IOGEAR Bluetooth 2.1 USB (model GBU421).
FTP server
 • Obsługa przesyłania danych z monitorów/defibrylatorów HeartStart MRx z użyciem zadań wsadowej transmisji danych i sieci LAN
Infrared (IRdA)
 • Możliwość odczytu przypadków pacjentów z defibrylatorów HeartStart OnSite (HS1) lub FRx. Urządzenie nadawczo-odbiorcze bądź adapter do przesyłu danych w podczerwieni. W ofercie firmy Philips dostępny jest adapter do przesyłu danych w podczerwieni o numerze kat. ACT‐IR.
Card reader
 • Karta Secure Digital (SD) w przypadku defibrylatorów FR3 i Compact Flash w modelach HeartStart MRx, FR2, XL, XLT i 4000. W ofercie firmy Philips dostępny jest zgodny czytnik kart danych (nr kat. M3524A).
 • Tylko w przypadku defibrylatorów HeartStart FR3 i MRx

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?