EarlyVue Monitory funkcji życiowych

EarlyVue VS30

Monitory funkcji życiowych

863380

Znajdź podobne produkty

Monitor funkcji życiowych EarlyVue VS30 firmy Philips automatycznie oblicza Indeks Wczesnego Zagrożenia (Early Warning Score - EWS), który umożliwia szybką identyfikację wczesnych symptomów pogarszania stanu pacjenta, a tym samym zapewnia możliwość podjęcia adekwatnych decyzji klinicznych. Wczesne wykrywanie, inteligentna interwencja.

  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.