Pinnacle³ Niezwykle pomysłowe i efektywne rozwiązanie.

Pinnacle³ SmartEnterprise

Niezwykle pomysłowe i efektywne rozwiązanie.

Znajdź podobne produkty

Pinnacle³ SmartEnterprise umożliwia scentralizowanie systemu planowania radioterapii Pinnacle³ i zapewnia wyjątkową elastyczność. SmartEnterprise pozwala na zwiększenie dostępności, łatwości utrzymywania systemu i zarządzania nim oraz ułatwienie zdalnego dostępu.

  • * Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Intel i Intel Xeon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symantec, Netbackup, Backup Exec i Veritas są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów