Diamond Select System MR

Diamond Select Achieva 3.0T-TX

System MR

Znajdź podobne produkty

Aparat Diamond Select Achieva 3.0T TX z technologią równoległej transmisji RF MultiTransmit redukuje cienie dielektryczne, zapewniając doskonałą jednorodność obrazu, spójność i dużą szybkość skanowania, otwierając w ten sposób drogę nowym badaniom 3T MRI ciała i piersi.